Säästöpankkien Keskuspankki - Säästöpankkien yhteenliittymän lisäpääomavaatimus

Finanssivalvonta on asettanut Säästöpankkien yhteenliittymälle luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 11 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen (pilari 2) suuruudeltaan 0,5 %. Lisäpääomavaatimus tulee täyttää EU:n vakavaraisuusasetuksessa (EU 575/2013) tarkoitetulla ydinpääomalla (CET1). Lisäpääomavaatimus tulee voimaan 30.6.2017.

Kesäkuun 2016 lopussa Säästöpankkien yhteenliittymän CET1-vakavaraisuus oli 18,1 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 19,3 prosenttia.

SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI SUOMI OYJ
Lisätietoja: Pasi Kämäri, hallituksen puheenjohtaja Säästöpankkien
Keskuspankki Suomi Oyj
pasi.kamari@saastopankki.fi +358 500 688222

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää. Säästöpankkiryhmän Keskuspankin rooli on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja varainhankinta. Se hankkii varoja ja operoi ryhmän puolesta raha- ja pääomamarkkinoilla ja hoitaa maksujen välityksen. Keskuspankki huolehtii myös ryhmän sisäisestä likviditeetin tasauksesta. 

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista