Säästöpankkien yhteenliittyman lisäpääomavaatimus

SÄÄSTÖPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN LISÄPÄÄOMAVAATIMUS

Finanssivalvonta on asettanut Säästöpankkien yhteenliittymälle luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 11 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen (pilari 2) suuruudeltaan 0,5 %. Lisäpääomavaatimus tulee täyttää EU:n vakavaraisuusasetuksessa (EU 575/2013) tarkoitetulla ydinpääomalla (CET1). Lisäpääomavaatimus tulee voimaan 30.6.2017.

Kesäkuun 2016 lopussa Säästöpankkien yhteenliittymän CET1-vakavaraisuus oli 18,1 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 19,3 prosenttia.

SP-KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ

Lisätietoja: Pasi Kämäri, hallituksen puheenjohtaja
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj
pasi.kamari@saastopankki.fi
+358 500 688222


Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. SpKiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

www.saastopankki.fi/velkasijoittajat

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista