Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on julkistanut vuoden 2014 tilinpäätöksen

"Säästöpankkien Keskuspankin ensimmäisen keskusluottolaitosvuoden aikana liiketoiminta kasvoi voimakkaasti ja Keskuspankki liittyi Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitokseksi. Säästöpankeille tarjottavat keskusluottolaitostoiminnot siirrettiin onnistuneesti takaisin Säästöpankkiryhmän hallintaan. Yhteenliittymän kilpailukyvyn kehittämiseksi treasury- ja jälleenrahoitustoimintaa on kehitetty voimakkaasti toimintavuoden aikana. Tilikauden tulos oli 80 tuhatta euroa voitollinen ja taseen loppusumma 714 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 aikana liiketoimintamme tulee edelleen laajentumaan, erityisesti jälleenrahoitus- ja korttipalveluiden osalta."

Hannu Lanteri, toimitusjohtaja 

 

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 verkkojulkaisuna.

SP Keskuspankin tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. SP Keskuspankki siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) IFRS-käytäntöön 1.1.2014. Siirtymällä ei kuitenkaan ole huomattavaa vaikutusta SP Keskuspankin tulokseen eikä taseeseen tilikautena 2014 eikä vertailuvuonna 2013. IFRS-tilinpäätökseen siirtymisen keskeisistä vaikutuksista kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksessä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Hannu Lanteri

Puh. +358 400 816 268

hannu.lanteri@saastopankki.fi

 

Talousjohtaja Mervi Hammarberg

Puh. +358 50 341 1196

mervi.hammarberg@saastopankki.fi 

 

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj Tilinpäätös ja Toimintakertomus 2014 

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista