Finanssivalvonnan päätös koskien Säästöpankkien yhteenliittymälle asetettua lisäpääomavaatimusta

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
Pörssitiedote
28.6.2019 klo 14.30

Finanssivalvonnan johtokunta on kokouksessaan 28.6.2019 päättänyt järjestelmäriskin lisäpääomavaatimuksen asettamisesta Säästöpankkien yhteenliittymälle. Järjestelmäriskipuskurin lisäpääomavaatimusta koskeva luottolaitoslain muutos tuli voimaan 1.1.2018. Lain muutoksen seurauksena Finanssivalvonta sai käyttöönsä uuden makrovakausvälineen, jonka tarkoituksena on kattaa rahoitusjärjestelmän pitkäaikaisia ja suhdanteista riippumattomia riskejä. Finanssivalvonta teki päätöksen järjestelmäriskipuskurin lisäpääomavaatimuksen asettamisesta suomalaisille luottolaitoksille 28.6.2019. Säästöpankkien yhteenliittymälle asetettava järjestelmäriskipuskuri on suuruudeltaan 1 % riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä ja se tulee voimaan 1.7.2020.

Vuoden 2018 lopussa Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne oli vahva ja koostui suurimmaksi osaksi ydinpääomasta (CET1). Omat varat yhteensä olivat 978,0 miljoonaa euroa (984,6), josta ydinpääoman osuus oli 948,2 miljoonaa euroa (939,1). Ydinpääoman kasvu johtui tilikauden voitosta. Säästöpankkien yhteenliittymällä ei ole ensisijaista lisäpääomaa. Toissijaisia pääomia (T2) oli 29,7 miljoonaa euroa (45,5), joka koostui katsauskaudella debentuurilainoista. Riskipainotetut erät olivat 5 385,6 miljoonaa euroa (5 165,7), eli 4,3 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden lopussa. Merkittävin muutos riskipainotettujen erien nousussa oli asuntoluottokannan kasvu. Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuussuhde oli 18,2 prosenttia (19,1) ja ydinvakavaraisuussuhde oli 17,6 prosenttia (18,2).

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ

Lisätietoja:

Tomi Närhinen, toimitusjohtaja Säästöpankkiliitto osk
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista