Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj: Finanssivalvonnan päätös koskien Säästöpankkien yhteenliittymälle asetettua lisäpääomavaatimusta

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
Pörssitiedote
29.6.2018 klo 15.30

Finanssivalvonnan johtokunta on kokouksessaan 29.6.2018 päättänyt järjestelmäriskin lisäpääomavaatimuksen asettamisesta Säästöpankkien yhteenliittymälle. 
Järjestelmäriskipuskurin lisäpääomavaatimusta koskeva luottolaitoslain muutos tuli voimaan 1.1.2018. Lain muutoksen seurauksena Finanssivalvonta sai käyttöönsä uuden makrovakausvälineen, jonka tarkoituksena on kattaa rahoitusjärjestelmän pitkäaikaisia ja suhdanteista riippumattomia riskejä. Finanssivalvonta teki päätöksen järjestelmäriskipuskurin lisäpääomavaatimuksen asettamisesta suomalaisille luottolaitoksille 29.6.2018. Säästöpankkien yhteenliittymälle asetettava järjestelmäriskipuskuri on suuruudeltaan 1 % riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä ja se tulee voimaan 1.7.2019.

Vuoden 2017 lopussa Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne oli vahva ja koostui suurimmaksi osaksi ydinpääomasta (CET1). Omat varat yhteensä olivat 984,6 miljoonaa euroa (936,6), josta ydinpääoman osuus oli 939,1 miljoonaa euroa (887,9). Säästöpankkien yhteenliittymällä ei ole ensisijaista lisäpääomaa. Toissijaisia pääomia (T2) oli 45,5 miljoonaa euroa (48,7), joka koostui katsauskaudella debentuurilainoista. Riskipainotetut erät olivat 5 165,7 miljoonaa euroa (4 805,4), eli 7,5 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden lopussa. Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuussuhde oli 19,1 prosenttia (19,5) ja ydinvakavaraisuussuhde 18,2 prosenttia (18,5). Säästöpankkien yhteenliittymän pääomapuskuri oli vuoden 2017 lopussa 416 miljoonaa euroa.

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ

Lisätietoja:

Tomi Närhinen, toimitusjohtaja Säästöpankkiliitto osk
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää ja Säästöpankkiryhmää. Säästöpankkien Keskuspankin roolina on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, hoitaa maksujen välitys sekä maksukorttien liikkeeseenlasku.

Lue lisää: www.spkeskuspankki.fi, www.saastopankki.fi

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Lehdistotiedotteet/Pages/Default.aspx

 
Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista