Vastuullisuusraportti 2022

Tahdomme, että vastuullisuus näkyy kaikessa tekemisessämme – suhtautumisessamme asiakkaisiin, kumppaneihin, toimialueeseen, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. Julkaisemme vuosittain Säästöpankkiryhmän Vastuullisuusraportin, jossa esittelemme vastuullisuuteen liittyvät tiedot ja tunnusluvut kansainvälisen GRI (Global Reporting Initiative) Standards -ohjeiston Core-tason mukaisesti.
Säästöpankin brändikuva.

Yli 200 vuotta vastuullisuutta: Tehtävänä suomalaisten taloudellinen hyvinvointi

Kun Säästöpankki perustettiin yli 200 vuotta sitten vuonna 1822, perustehtäväksemme tuli yhteiskunnallisesti tärkeä ja vastuullinen missio: auttaa Suomen työteliästä kansaa vaurastumaan ja hoitamaan talouttaan paremmin. Tänäkin päivänä tehtävämme on toimia asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin ja vaurastumisen vastuullisena edistäjänä.

Vastuullisuus oli myös yksi vuoden 2022 juhlavuotemme pääteemoista. Se tukee kilpailukykyämme ja arvonluontia monipuolisesti sidosryhmillemme. Vastuullisuus on läsnä säästöpankkilaisten arjessa ja toiminnassa joka päivä. Toimintamme ytimessä on Säästöpankkikokemus, josta meidät tunnetaan. Säästöpankkikokemus syntyy, kun yhdistämme koko ajan kehittyvät henkilökohtaiset ja digitaaliset palvelumme siihen asiantuntijuuteen ja inhimillisyyteen, joilla kohtaamme ja palvelemme kaikkia asiakkaitamme.

Vuosi 2022 oli aktiivista kehittämisen aikaa vastuullisuutemme osalta. Otimme merkittäviä edistysaskeleita ja asetimme itsellemme vastuullisuusstrategian. Vastuullisuusstrategian viisi pääteemaa ovat vastuu asiakkaan taloudellisesta hyvinvoinnista, yhteisön hyvinvoinnista, kestävästä rahoituksesta ja tuotteista, kestävästä kasvusta ja hallinnosta sekä ekotehokkuudesta ja ilmastosta. Jatkoimme myös vastuullisuustyön systemaattista johtamista ja päivitimme vastuullisuuden hallintomallin, vastuullisuuden tiekartan vuosille 2022–2024, vastuullisuuden olennaisuusanalyysimme ja vastuullisuuspolitiikkamme. Myös tuotetasolla teimme kehitystyötä ja Säästöpankkien varainhoidossa ja nyt yli 90 prosenttia hallinnoimistamme rahastoista on tiedonantoasetuksen artikla 8-tason mukaisesti ”vaalean vihreitä”. Aloimme rakentaa myös WWF Green Office – järjestelmää osassa toimipisteitämme ja teimme energiansäästötoimenpiteitä. Alta löydät tiivistelmän vuoden 2022 vastuullisuuden teoistamme. Voit tutustua teemoihin tarkemmin vuoden 2022 Vastuullisuusraportista.

TUTUSTU SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN VASTUULLISUUSRAPORTTIIN 2022 (PDF)

Lisätiedot: vastuullisuus@saastopankki.fi

Säästöpankkiryhmä on edistänyt yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia jo yli 200 vuoden ajan. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.