Sp-Fondbolag – Aktuellt vid årsskiftet

Fondtransaktioner som ska registreras på 2014

Om man vill göra fondtransaktioner som ska registreras på 2014 ska uppdraget göras senast tisdag 30.12.2014 FÖRE kl. 15.00. Uppdrag som görs efter det bekräftas på 2015 års sida.

Kundrapportering

Sp-Fondbolag skickar årsskiftets portföljrapport och skattemyndighetens rapport 9A till kunderna under januari.

Små överlåtelsevinster – att beakta i den skattefria försäljningen

En fysisk persons eller ett dödsbos överlåtelsevinst på egendom är inte skattepliktig inkomst om de sammanlagda överlåtelsepriserna för den egendom som överlåtits under skatteåret är högst 1 000 euro. Vid räkningen av överlåtelsepriserna beaktas inte överlåtelse av sådan egendom för vars del någon annanstans i lag föreskrivs att den erhållna vinsten är skattefri, eller sedvanligt lösöre eller annan jämförbar egendom avsedd för personligt bruk.

Man bör vara medveten om att om överlåtelsepriserna överstiger 1 000 euro ens med en cent, blir överlåtelsevinsterna skattepliktiga till hela sitt belopp. I anslutning till inlösningar avviker avrundningen av inlösenpriset från avrundningarna i skatterapporteringen. Därför ska inlösensumman vara högst 999 euro.

På motsvarande sätt är en överlåtelseförlust inte avdragsgill om de sammanlagda överlåtelsepriserna på egendom som överlåtits under skatteåret är högst 1 000 euro och anskaffningsutgifterna högst 1 000 euro.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...