Gårdens konton och kort

Koncentrera dig på de viktiga arbetena på gården och låt oss hjälpa dig med bankärendena. Läs mera om lantbruksföretagarens konto- och kortalternativ.

Konton enligt gårdens behov

Med ett bra betalningsrörelsekonto sköter du gårdens alla penningärenden: inkomster, stöd och betalningar. Transaktionerna på kontot kan du enkelt kontrollera i kontoutdraget, som också fungerar som kvitto på betalningar och inkomster i gårdens bokföring och skattedeklaration. Kontoutdraget för bokföringsskyldiga kan du välja också som nätkontoutdrag.

Ett konto med kredit ger flexibilitet att hantera inkomster och utgifter som blir aktuella vid olika tidpunkter. Dessutom kan du utnyttja varuleverantörernas kontantprisförmåner och säsongspriser.

För tydlighetens skull är det bra om du har ett separat brukskonto för dina privata bankärenden. 

Kreditkort eller bankkort?

Välj ett kort som motsvarar dina behov. I vårt urval hittar du både bank- och kreditkort.

Visa Debit – bankkort med vilket du gör inköp och uttag direkt från ditt bankkonto.

Visa Credit/Debit – kredit- och bankkort i ett är våra kunders vanligaste val.
Visa Gold Credit/Debit – kredit- och bankkort med tilläggstjänster och möjlighet till högre kreditgränser.

Hittade du ett lämpligt kort och konto? Eller vill du ha hjälp? Boka tid till ett möte så ordnar vi saken.