Semesterresan tryggas med Sparbankens Visa Golds reseförsäkring.

Sommarens semestersäsong är redan i full gång och antalet semesterresor har ökat avsevärt jämfört med förra sommaren. Resor görs nu inte bara inom Finland utan nu, efter en lång tid, även till utlandet. När du ska resa är det bra att kontrollera att din reseförsäkring är i ordning. Om du har resenärens bästa kort, Sparbankens Visa Credit/Debit Gold, är allt i ordning, eftersom kortet har en fortlöpande giltig reseförsäkring. Försäkringen gäller även för inrikes resor.

År 2022 syntes det ökade antalet semesterresor även i de ersättningar som betalades från Sparbankens Visa Gold-kortets reseförsäkring. I år har antalet betalda ersättningar redan före den egentliga semestersäsongen uppnått fjolårets nivå. De flesta ersättningarna (cirka 35 %) har betalats i början av året för avbokade resor, vars betydelse har varit något högre än under tidigare år. Nästan samma antal ersättningar har betalats även för skador på bagage och insjuknande under resan.

Reseförsäkringen skyddar vid sjukdom och olyckor

En reseförsäkring är en bra vän i händelse av att bagage skadas eller förloras, men fördelarna med den blir konkreta särskilt om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under resan.

Naturligtvis är skador på egendom till antalet överlägset störst, men den genomsnittliga ersättningen i dessa fall är ganska måttlig jämfört med till exempel olycksfall under en resa.

Ansök om Sparbankens Visa Credit/Debit Gold och du har en omfattande reseförsäkring, oavsett var du är. Du kan ansöka om Visa Gold i nätbanken.