Fem orsaker att betala inköp med kreditkort

Realisationer lockar inte bara till impulsköp utan är ett utmärkt tillfälle att göra förmånliga fynd också när det gäller anskaffningar som man länge övervägt. Hur man betalar sina inköp har ändå stor betydelse när det kommer till förnuftig ekonomi. Läs mer om Sparbanksgruppens kort berättar om fördelarna med kreditkort jämfört med andra betalningssätt.

Kreditkortet är en flexibel reservkassa. Läs fem orsaker varför det lönar sig att betala med kreditkort.

1. Flexibel reservkassa färdigt i börsen

Att spara i förväg är ofta det bästa sättet att finansiera inköp men alltid är det inte möjligt. Om köpbeslutet måsta fattas idag och lönen kommer först nästa vecka kan ett kreditkort vara ett utmärkt sätt att jämna ut växlingarna mellan inkomster och utgifter. Ett kreditkort är en konsumtionskredit utan säkerhet till ett hyfsat pris. När kreditkortet redan finns färdigt i plånboken behöver man inte separat ansöka om kredit när behovet av pengar uppstår. Det är också lätt att ansöka om en höjning av kreditgränsen till exempel i nätbanken.

2. Räntefri betalningstid för inköpen 

Olika kreditkort har olika villkor och dem ska man noggrant bekanta sig med i förväg. Att betala med Credit-kort ger i allmänhet den fördelen att man får en räntefri betalningstid på ca en månad. Räntan början nämligen löpa först efter kreditkortsfakturans förfallodag om man inte betalar alla de inköp man gjort under faktureringsperioden på en gång. Också amorteringsfria månader står ofta till buds och dem kan man använda sig av till exempel efter realisationer, semestern eller julklappsuppköpen. Kreditkortsfakturan kan i allmänhet också amorteras så att kunden enligt eget val betalar vilken som helst summa mellan minimiamorteringen och hela kreditsaldot. Om Sparbankens kreditkort finns närmare information här

3. Kreditkortets fördelar jämfört med avbetalning och snabblån

Med snabblån menar man i allmänhet en konsumtionskredit, utan säkerhet och med hög ränta, om vilken man får lånebeslutet genast. Skuldproblemen har ökat de senaste åren bland annat på grund av snabblånen och ränteregleringen gällande konsumentkrediter håller därför på att ändras i en strängare riktning. Det är bra att jämföra olika kreditalternativ och deras räntor innan man fattar något beslut. I jämförelsen ska man bland annat titta på den effektiva ränta som kreditgivaren meddelar, i den beaktas utöver räntan också alla kostnader och avgifter som hör till krediten eller betalningssättet. 

När man köper på avbetalning betalas köpepriset till säljaren i avbetalningar efter att varan har överlåtits till köparen. Säljaren håller i allmänhet kvar äganderätten tills hela priset eller en bestämd del av avbetalningarna har gjorts. Det är lättare och ofta också förmånligare att betala köpet med kreditkortsfakturan än att ingå ett separat avbetalningsavtal där priset kan vara betydligt högre än om man skulle ha betalat hela inköpet på en gång. Dessutom övergår också äganderätten genast från säljaren till köparen när man använder kreditkortet

4. Skydd för köp på nätet

Nätköpen ska man betala med kreditkort så att man får det tilläggsskydd som konsumentskyddslagen ger i fall av problemsituationer. Kunden kan vända sig till den bank som beviljat kreditkortet om betalningen har gjorts med credit-kort och den beställda varan inte levereras, är felaktig eller har gått sönder i transporten, och utredningen med nätbutiken inte ger något resultat. Också flygbokningar ska alltid göras med credit-kort eftersom man på det sättet får skydd i fall flygbolaget går i konkurs. 

Också vid inköp som betalats med betalkortets debit-egenskap kan en konsument kräva gottgörelse av den bank som beviljat kortet men då finns inte det skydd som konsumentskyddslagen ger vid köp med credit-kort. 

5. Köpskyddsförsäkring i fall att en vara går sönder

Till Sparbankens kreditkort har en köpskyddsförsäkring kopplats, dvs. när man med kortets kreditegenskap köper till exempel en mobiltelefon eller television får man automatiskt en försäkring på produkten i 90 dagar från köpdagen. Försäkringen gäller produkter som kostar mera än 50 euro. Dessutom innehåller Sparbankens Visa Gold-kort en reseförsäkring som inbegriper resenärs-, resgods, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring. Utöver försäkringar har det till korten ofta också anslutits andra förmåner. Till exempel har man när man visar upp Sparbankens Visa Gold-kort tillgång till över 850 flygplatslounger som man kommer gratis in i två gånger per år.

Kreditkortet ger flexibilitet i anskaffningarna – läs mera om de många fördelarna med kreditkort
 
Kategorier

Intressant just nu