Saila Niemi

Saila Niemi

Ekonomisk specialist

Pålitlig service till er tjänst

Jag arbetar som Ekonomisk specialist på vårt kontor i Kelviå. Vare sig ditt ärende är litet eller stort så vill jag hjälpa. Du kan besöka mig i alla frågor som gäller sparande eller finansiering. Med min fleråriga erfarenhet hittar vi garanterat kompetenta lösningar för alla livets skeden. Kom modigt och diskutera dina aktuella bankärenden med mig.

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Dagliga tjänster

Lån

Spara

Placera

Betalningsrörelsetjänster