Susanna Nikupaavo

Susanna Nikupaavo

Ekonomisk specialist

Ett glatt proffs inom finansbranschen som är lätt att närma sig

Jag förhåller mig till bankarbetet med passion och ett stort hjärta. Med mig kan du prata om saker som berör både sparande och finansiering. Kvalitativt samarbete och ömsesidigt förtroende är viktigt. Kom med och förverkliga unika möten!

Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Dagliga tjänster

Lån

Spara

Placera

Betalningsrörelsetjänster

Företagsfinansiering

Kapitalförvaltning