Taina Erkinheimo

Taina Erkinheimo

Ekonomisk specialist

Kundservice är viktigt för mig

Jag arbetar som Ekonomisk specialist på vårt kontor i Kortesjärvi. Mina dagar fylls av allt från löpande dagliga tjänster till sparande och investering. Jag är också kontorets kontaktperson kring kapitalförvaltning. Dagarna går väldigt fort tillsammans med trevliga kunder och inspirerande arbetskompisar. Att hitta gemensamma lösningar för kundens bankärenden är en hjärtesak för mig. Välkommen att diskutera lämpliga lösningar för dig.

Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Lån

Dagliga tjänster

Spara

Placera