Tuula Luoma

Kontorschef

Jag vill hjälpa våra kunder att bli förmögna.

Jag är placeringschef på Avain Säästöpankkis kontor.
Till mina arbetsuppgifter hör experttjänster för sparande och placering för såväl privatkunder som företag.
Placeringsvärlden intresserar mig mycket och därför följer jag gärna allt som har med branschen att göra.
Det viktigaste i mötet med kunderna är öppenhet, ärlighet och förtroende. De skapar enligt mig en god grund för samarbete.

Jag hjälper gärna till att hitta de lösningar inom sparande och placering som passar just dig.
Kom för att diskutera olika alternativ!

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Expertis

Lån

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Kapitalförvaltning

Betalningsrörelsetjänster

Företagsfinansiering