Vad ska man komma ihåg vid generationsväxling?

Vi frågade jurist, vicehäradshövding Piia Jeremejeff om tips för att sköta generationsväxlingen smidigt. ”De tre viktigaste sakerna att minnas vid generationsväxling är lättnad, lättnad och lättnad”, säger Jeremejeff.

Börja planera generationsväxlingen i god tid 

En generationsväxling kan genomföras till exempel som ett köp, där företaget överlåts ”från far till son”. Generationsväxlingar är vanligast på lantgårdar. Enligt Jeremejeff är ett ofta återkommande fel vid generationsväxlingar att köpet görs för sent.

”Jag anser att det görs får få generationsväxlingar – och i ett alltför sent skede. Det lönar sig att genomföra generationsväxlingen i god tid, bara med tanke på beskattningen. Med hjälp av god planering går det att spara betydande summor. Och när växlingen görs medan företagets ägare fortfarande är vid god vigör, säkerställer man att den kunskap som behövs också blir överförd. På det här sättet får företagets nya ägare ett bakgrundsstöd som är guld värt vid växlingen”, säger Jeremejeff.  

Hur mycket tid är det bra att reservera för generationsväxlingen? 

”Ju tidigare man börjar planera generationsväxlingen, desto bättre. Det kan ta flera år för både den ekonomiska och den mentala planeringen. Det gäller till exempel att fundera över vem som är lämplig att fortsätta driva företaget – eller om till exempel flera barn fortsätter med företaget tillsammans. Och hur är det med makarna, kommer de med i bilden? Hur tryggas ekonomin för den som överlåter företaget? Eller kommer överlåtaren att på något sätt vara involverad i företaget? Det finns många saker att avgöra”, säger Jeremejeff och fortsätter:   ”Först gäller det att bestämma vem som ska fortsätta företagsverksamheten. Det är bäst att göra beslutet rationellt, inte emotionellt. Den äldsta sonen är inte nödvändigtvis det bästa alternativet. Jag vill uppmuntra till att diskutera saken öppet inom familjen”. 

Kom ihåg skatteplaneringen – du kan spara en betydande summa 

Vid generationsväxlingar är det möjligt att få skattelättnader. Det lönar sig att börja skatteplanera i god tid och det rekommenderas att periodisera företagsförvärvet under en längre tid. När skattepåföljderna är kända på förhand, kan alla parter i generationsväxlingen förbereda sig bättre på dem.

”Företagsförvärv är en placeringsverksamhet, vilket innebär att det också är bra att minnas den tidsmässiga spridningen av placeringar, i det här fallet företagsförvärvet. I ett aktiebolag kan det vara smart att överlåta det minimiantal aktier i företaget som berättigar till skattelättnad, dvs. 10 % åt gången”, tipsar Jeremejeff. 

I det fallet går det totalt tio år för förvärvet och vinsten från överlåtelse av egendom är inte skattepliktig inkomst, om den skattskyldige överlåter till exempel aktier i ett aktiebolag som berättigar till en ägarandel på minst 10 % i det nämnda bolaget. Fördelen med en längre överlåtelsetid är att skattepåföljderna fördelas över flera år.      

Hur ansöker man om lättnader? 

Lättnaderna kommer inte per automatik, utan vissa förutsättningar ska uppfyllas. Det rekommenderas att alltid ansöka om ett förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen. För begäran om förhandsavgörande i beskattningen behövs en fritt formulerad ansökan, utkast till dokument som är så klara som möjligt samt tydliga frågor till som man vill att Skatteförvaltningen ska besvara. Frågorna kan vara till exempel skattebeloppet på överlåtelsevinst eller om skattelättnader kommer på fråga. 

”Om man begärt ett förhandsavgörande, får man inte längre göra ändringar i dokumenten – eller så ska man begära att avgörandet tas upp för behandling på nytt. Att lägga till bara en mening i dokumentet kan vara av avgörande betydelse för helheten”, påminner Jeremejeff.   

Pias minneslista för generationsväxling

  • Börja planera generationsväxlingen i god tid.
  • Ta med en expert på skattelagstiftning i planeringen. Banken kan ge preliminära råd och ge anvisningar om förhandsavgöranden samt hjälpa till med dokument och finansiering, men den gör inte skatteplanering, och banken kan inte heller ge bindande beslut om beskattningen.
  • Försäkra dig på förhand om parterna i köpet kan få skattelättnader. Där är det möjligt att spara betydande summor.
  • Begär ett förhandsavgörande av Skatteförvaltningen. På det sättet vet du hur mycket du ska betala och när du ska göra det.
  • Slå fast överlåtelsesättet och -formen och låt en jurist göra upp de handlingar som behövs.


Vill du ha hjälp med företagets köpebrev eller företagets finansiering? Våra experter hjälper dig gärna, ta kontakt.

 
Kategorier
...