Företagsfinansiering från Sparbanken

Vi erbjuder företag flexibla finansieringslösningar för både optimering av rörelsekapital och finansiering av investeringar. Läs mer om alternativ för företagsfinansiering och ta kontakt - vi finns här för företagare!

check

Hitta det bästa alternativet för företagsfinansiering tillsammans med bankens experter.

check

Vår inhemska och lokala bank vill känna ditt företag och erbjuda er det bästa.

check

Oväntat finansieringsbehov? När du ingår samarbete med oss får du kontakt med din expert snabbt och direkt. 

Företagsfinansiering – många företagare, många vägar att gå  

 Det finns inte ett perfekt eller rätt sätt att finansiera ett företag. Olika typer av företag har olika typ av behov och smärtpunkter då det kommer till ekonomiska frågor, och vi vill hjälpa dig med dem – så att du kan fokusera på att driva företaget. Investeringar finansierar ofta långsiktiga projekt, relaterade till utveckling och verksamhetens förbättring. Till exempel för köp av maskiner, utrustning och anläggningar, samt affärslokaler och produktionsanläggningar, men även för affärsarrangemang och produktutveckling.  

Här är några tips för att välja rätt typ av finansiering – förhoppningsvis hjälper de dig.  

Företagslån

Företagslån dvs. skuldebrevslån är den mest traditionella finansieringsformen, och lämpar sig för finansiering av affärsinvesteringar i alla storlekar. Lånebeloppet och lånetiden justeras individuellt för att passa ditt företags behov. Läs mer om företagslånet och till exempel vilka dokument du behöver med till företagslånförhandlingarna.

Optimera företagets rörelsekapital – det finns många alternativ

Rörelsekapital avser företagets relativt snabba kassagenererande tillgångar samt kontanter och bankfordringar. Som behövs för till exempel ökningen av rörelsekapital som krävs för tillväxt, säsongsvängningar och kundfordringar. För rörelsekapitalbehov kan lösningen vara ett kreditkonto, en finansieringslimit, factoringfinansiering eller till och med ett företags kreditkort.

Fakturafinansiering 

Har du fått nog med kundernas allt längre faktureringstider? Med fakturafinansiering får du pengar direkt in på företagets konto. Fakturafinansiering används särskilt för att jämna ut säsongsvariationer i säsongskänsliga sektorer. Vår samarbetspartner är LähiRahoitus.

Leasing

Ingen handpenning, inget låst kapital och som säkerhet fungerar det anskaffade objektet. Det finns alltså många fördelar med att välja ett leasingavtal för företagsfinansiering. Leasing är till exempel populärt för att finansiera maskiner och utrustning som snabbt förlorar värde. 

Avbetalning

Avbetalningsavtal ger dig längre betalningstid för ditt företags investeringar. Detta gör att du snabbt kan fatta större köpbeslut. Köpta objektet fungerar alltid som säkerhet för lånet. Avbetalning används vanligtvis för objekt som behåller sitt värde väl och som i slutändan önskas ägas av företaget. Vår samarbetspartner inom avbetalning är Siemens Financial Services.

Gräsrotsfinansiering

Med gräsrotsfinansiering kan du väl komplettera företagsfinansieringen som banken erbjuder och det gräver inte nåra säkerheter. Det finns tre alternativ för gräsrotsfinansiering: ett juniorlån, ett företagslån och ett bronlån. Vår samarbetspartner är Fundu.
 
Gräsrotsfinansiering har varit till hjälp åt många av våra kunder, läs deras erfarenheter:
Med Sparbankens och Fundus finansiering blev bärgningsföretaget en plats med full service
Bärgningsföretagets hallanskaffning värt en halv miljon blev möjlig med Sparbankens och Fundus gemensamma finansiering
Företagets miljonanskaffning som verkade vara omöjligt förverkligas nu

Europeiska investeringsbanken/EIB finansiering

Sparbanken beviljar Europeiska investeringsbanken/EIB finansiering på gynnsamma villkor till lokala aktörer, med inriktning på små och medelstora företag och jordbrukare. Med EIB:s finansiering kan vi till exempel stödja företagens utvecklingsprojekt. Vi överväger från fall till fall om finansieringen lämpar sig för projektet. Mer information finns på EIB:s webbplats.

Påminnelse: borde lånets återbetalning säkras?

Alltid går det inte som på Strömsö – oavsett vad du gör. Låneskydd för företag hjälper hålla företagets ekonomi i balans i oväntade situationer och säkerställer lånets betalning till exempel vid fall av allvarlig sjukdom eller död. Med låneskydd kan du trygga såväl ditt lån som nyckelpersonerna i företaget – vilket är särskilt viktigt i små företag. 

Ska vi diskutera mera? Lämna en kontaktförfrågan, så kontaktar vi dig inom kort.