“Nu har jag allt i ordning” – Intressebevakning anger den egna viljan

Intressebevakningsfullmakt, testamente och arvsplanering är saker som många tänker att det ska de ta hand om ”sen senare”. Behovet kan ändå komma plötsligt och oväntat. Det fick vår kund Jussi uppleva när hans mor blev allvarligt sjuk.

Intressebevakningsfullmakt, vad är det? Det var något som Jussi* aldrig ens tänkt på innan han deltog i Sparbankens kundtillställning, där en jurist berättade om arvsplanering, intressebevakning och testamente. Femtioåriga Jussi var yngst bland alla på plats.

Jussis liv hade de senaste decennierna snurrat kring en framgångskarriär och familjen – frun och de snart vuxna barnen. Kundträffen fick Jussi att stanna upp och för första gången fundera på hur man borde förbereda sig för det som komma skall både för egen del och för de egna föräldrarnas del. 

– Om man kan säga att det man inte vet har man inte ont av så gjorde det nog ganska ont när jag lämnade tillställningen. Jag tänkte bara på hur mycket det är som är oskött, minns Jussi.

En kort tid efter tillställningen upprättade Jussi och hans fru ett testamente med bankens jurist. Frågan om intressebevakning fick ännu bli och gro. Snabbt blev ändå intressebevakningsfullmakten verklighet när Jussi mor insjuknade i cancer.  

Intressebevakning, testamente och livstestamente

En intressebevakningsfullmakt är ett dokument med vilket vem som helst som är myndig kan se till att en bestämd person tar hand om ekonomin när man själv inte kan det. Det är inte bara gamla eller minnesjuka som kan behöva en fullmakt. En olycka eller allvarlig sjukdom kan ta funktionsförmågan av vem som helst, oberoende av ålder. Därför är det bra att upprätta en intressebevakningsfullmakt så tidigt som möjligt. 

Till intressebevakare väljs i allmänhet en närstående – maka/make, myndigt barn eller en vän – som känner de behov som den som behöver intressebevakning har och som bäst kan hjälpa.

– Det är lite som att försäkra sin egen egendom när man får en pålitlig person att sköta ens ärenden, säger Sparbankens jurist Piia Jeremejeff.

Det är bra att minnas att inte ens den egna makan/maken eller barnen automatiskt har rätt att betala räkningar från kontot eller bestämma om egendomen utan intressebevakningsfullmakt. Om ingen intressebevakningsfullmakt har upprättats kan magistraten eller tingsrätten med stöd av lagen om förmynderskap fastställa en utomstående intressebevakare för en person som behöver det. 

Jeremejeff berättar att när en intressebevakningsfullmakt upprättas för en kund så upprättas samtidigt också ett testamente. Förutom att det bestämmer om de arvsrättsliga ärendena är det också ett viktigt redskap för skatteplanering. Med ett testamente kan man till exempel minnas andra än bröstarvingar, såsom till exempel gudbarn med ett arv, ge barnbarnen skattefria andelar eller testamentera förmögenhet till välgörenhet. I vissa fall lönar det sig också att teckna ett äktenskapsförord som förenklar arvskiftet till exempel i bonusfamiljer. 

Jeremejeff rekommenderar att man också upprättar ett livstestamente. Ett livstestamente är en persons viljeyttring gällande den egna vården om hen på grund av allvarlig sjukdom, en olycka eller ålderssvaghet inte längre själv kan berätta om det. Ett livstestamente kan uppgöras till exempel i Min kanta-systemet. 

– När man sätter allt i ordning i tid kan man koncentrera sig på att leva, ta det lugnt och inte förlora nattsömnen på grund av ogjorda papper, summerar Jeremejeff. 

Den egna viljan ligger bakom intressebevakning och testamente

Genast när moderns cancerdiagnos kom tog Jussi kontakt med banken och berättade om situationen. Ett testamente och en intressebevakningsfullmakt måste ordnas snabbt eftersom det var svårt att bedöma hur sjukdomen skulle framskrida och hur det skulle inverka på moderns funktionsförmåga. 

Initiativet till att upprätta en intressebevakningsfullmakt eller ett testamente kan komma från maken eller de vuxna barnen. Enligt Jeremejeff kommer den sista viljan ändå alltid från den person för vilken intressebevakningen görs. För att dokumenten ska kunna göras måste personen själv förstå innebörden av dem. Hälsotillståndet får alltså inte ha försvagats så mycket att personen själv inte kan berätta sin egen vilja gällande intressebevakning och testamente. Till exempel vid minnessjukdomar behövs ofta ett läkarutlåtande om att personen kan eller inte kan förstå betydelsen av att dokumentet upprättas.  

Jussis mor gick igenom intressebevakningsfullmakten och testamentet punkt för punkt med juristen. Modern kände sig enligt Jussi ängslig innan intressebevakningsfullmakten och testamentet var klart. När namnet stod på papperen var modern synbart lättad. 

– Min mor sade: Nu är allt i ordning” och ville fira med ett gemensamt cafébesök. Hon tyckte att det var bra att vi vuxna barn tar hand om hennes ärenden i fortsättningen.

“Det är lättare att andas när testamentet och intressebevakningen är klara”

Jussis mor avled endast 10 månader efter cancerdiagnosen. Under de sista månaderna var intressebevakningsfullmakten helt nödvändig. Jussi betalade hennes räkningar och skötte andra ärenden.

– De blev på sätt och vis vardagliga rutiner, vilket gjorde att familjen kunde koncentrera sig på att stöda modern under sjukdomstiden, berättar Jussi.

För andra i liknande situation rekommenderar Jussi att de vänder sig till banken och ber om hjälp. Enligt honom är tröskeln lägre att närma sig banken än en advokatbyrå. Också bankjuristen är av samma åsikt.

– När man går för att träffa en jurist i banken tänker man att man går för att träffa ”banktanten”. Det är naturligt att även välja bankens jurist när man sköter också andra ärenden i banken, berättar Jeremejeff.

På framtiden tänker Jussi ur de egna barnens synvinkel och han vill agera ansvarsfullt och klokt. När allt är i ordning lämnar han inte efter sig problem som barnen måste ta hand om. Intressebevakningsfullmakten är ännu ogjord men Jussi och hans fru har redan tänkt på vilket av barnet som ska utses till intressebevakare. Hela familjen har också diskuterat testamentsfrågan. När papperen finns färdiga i mappen behöver man inte fundera på dem och kan koncentrera sig på att leva. 

– Jag upprättar inte testamente och intressebevakningsfullmakt för att jag påstår att jag ska dö utan för att allt ska vara klart för mig själv och mina barn. Det är lättare att andas när testamentet och intressebevakningen är klara.

* Jussi heter egentligen något annat.

Piia Jeremejeffs fyra tips hur man ordnar arvsfrågorna:

  1. Vad vill du? Tänk över hurdan din familjesituation är, vem ärver dig, vilken närstående person vill du att ska vara din primära och sekundära intressebevakningsfullmäktige? Viktigast är att du själv vet hur du vill ha det.
  2. Sök inte fram modelldokument på nätet, utan ta kontakt med en expert. När du låter en expert uppgöra testamente och intressebevakningsfullmakt så blir papperen säkert rätt gjorda. 
  3. Glöm inte heller annan arvsplanering. Utöver testamente och intressebevakningsfullmakt finns det också annat att planera i anslutning till ekonomin. Till exempel hur arvtagarna ska betala arvsskatten om egendomen i huvudsak består av fast egendom? Bankens expert hjälper dig att fundera på lösningar som passar just dig.
  4. Agera idag, inte i morgon. Handlingarna ska göras klara i god tid. Om du funderar på saken nu ska du kontakta banken genast och inte först i morgon.

Behöver du en intressebevakningsfullmakt eller vill du förbereda dig för morgondagen? Ta kontakt så funderar vi tillsammans hur det lönar sig att ordna ekonomin med tanke på framtiden.

Vem sköter min ekonomi om jag själv inte kan det? Läs en bloggtext om intressebevakning.

Läs mera om våra juridiska tjänster och boka tid.

Kategorier

Intressant just nu