Med låneskydd säkerställer du återbetalningen av ditt bolån

Låneskydd är en försäkring som tryggar återbetalningen av bolånet ifall det händer något tråkigt. Samtidigt slipper man i en plötslig livsförändring fundera på att sälja familjens hem. Sparbanken har nu för kundernas bästa tagit fram ett nytt slag av låneskydd, Sparbanken Balans.

Ett bolån kan försäkras med ett låneskydd ifall av arbetslöshet, lång sjukskrivning, bestående arbetsoförmåga eller dödsfall. Det lönar sig att bygga upp den helhet som ska försäkras enligt ens livssituation – till exempel kan det för en barnfamilj vara viktigare att de yttre omständigheterna hålls oförändrade än för en rörlig singel.

I Sparbanken Balans är det lätt för kunderna att välja en lämplig skyddshelhet eftersom vi har sammanställt lämpliga paket. för olika livssituationer

"Låneskyddet kan tas som individuellt skydd eller parskydd. Också i parskydd väljer båda ett lämpligt skyddspaket som beror på den önskade skyddsnivån och livssituationen", säger produktchef Jutta Raeske på Sb-Livförsäkring.

Kontrollera att försäkringsskyddet är lämpligt när det sker förändringar i livet

Eftersom låneskyddspaketet fastställs för en viss livssituation är det viktigt att komma ihåg att uppdatera det i banken om det sker betydande förändringar i livet. Banken eller försäkringsbolaget får inte automatiskt information om förändringar i kundens livssituation.

"Ibland kan livet överraska och singeln får snabbt en familj. Då är singelns låneskyddsnivå otillräcklig. Å andra sidan lönar det sig inte för en löntagare som blivit företagare att betala för skydd vid arbetslöshet eftersom det inte ingår i företagarens låneskydd", påminner Jutta Raeske.

Mest omfattande skyddet för föräldrarna i barnfamiljer

Om den ena av föräldrarna i en barnfamilj blir arbetslös, invalidiserad eller i värsta fall avlider är det viktigt att familjen inte behöver tänka på att sälja sitt hem mitt i den tråkiga livssituationen.

"Familjen kan bo kvar i det egna hemmet och barnens skolor och hobbyer förändras inte. Därför rekommenderar vi ett så omfattande låneskydd som möjligt för föräldrarna i barnfamiljer", säger Jutta Raeske.

Exempel för Sparbanken Balans för barnfamiljer:

En familj tar ett lån på 150 000 euro, med en månadsbetalning på 800 euro och tryggar den med Sparbanken Balans. Pappan i familjen blir uppsagd efter ett år. På uppsägningen följer en 11 månaders arbetslöshetsperiod.

Bruttolön/mån: 3 000 €
Nettolön/mån: 2 100 €

Lön som utgör grund för dagpenningen: 2 861 €
Inkomstrelaterad dagpenning brutto: 1 836 €
Förskottsinnehållning 25 %: -459 €
Inkomstrelaterad dagpenning netto: 1 377 €

Sparbanken Balans ersättning brutto: 800 €
Förskottsinnehållning 25 %: 200 €
Sparbanken Balans ersättning netto: 600 €

Efter skatter är den inkomstrelaterade dagpenningen 1 377 euro och Sparbanken Balans försäkringsersättning som betalas på grund av arbetslösheten är 600 € dvs. sammanlagt 1 977 euro. Pappans inkomst minskar bara med 123 euro så med hjälp av Sparbanken Balans klarar familjen av månadsbetalningarna trots arbetslösheten.

Också par utan barn behöver låneskydd

Också för barnlösa par lönar det sig att trygga bolånet eftersom amorteringarna och levnadskostnaderna i allmänhet har dimensionerats enligt två personers inkomster. Om den enas inkomstnivå sjunker betydligt försvåras betalningen av lånet.

"För ett par kan tröskeln att sälja bostaden vid svårigheter vara lägre än för barnfamiljer", säger Jutta Raeske. Försäljningen sker ändå enligt marknadsläget och alltid går det inte snabbt att sälja. Då är låneskyddet guld värt.

Singelns och företagarens ekonomi mera utsatt

De som bor ensamma behöver ett mera omfattande skydd särskilt i fall av arbetslöshet och sjukdom eftersom det är bara en person som amorterar bolånet och det gör situationen mera riskfylld.

"Å andra sidan är behovet av dödsfallsskydd inte lika stort som för dem som har familj", säger Jutta Raeske.

Privatföretagarens inkomstflöde beror helt på företagaren själv.

"Till exempel kan arbetsoförmåga till följd av olycksfall få inkomsten att sjunka till noll. Därför är det viktigt att också företagarna skyddar sig med ett så omfattande låneskydd som möjligt i fall av olycksfall, allvarlig sjukdom, bestående arbetsoförmåga och dödsfall. Företagaren ska ändå beakta att endast löntagare beviljas skydd mot arbetslöshet", påminner Jutta Raeske.

Varför ska du välja Sparbanken Balans

  1. Balans är ett omfattande skydd eftersom det inkluderar ett så kallat livsfallsskydd, inte enbart livförsäkring.
  2. Balans är lätt för kunden att gestalta eftersom behoven i de vanligaste livssituationerna har samlats till färdiga paket.
  3. Med Balans kan man skydda också stora lån eftersom maximiskyddet är 300 000 euro per försäkringsavtal.
  4. Med Balans kan man skydda också företagens lån.

Blev du intresserad av det nya låneskyddet dvs. Sparbanken Balans? Här hittar du mera information.

...