Hur påverkar en skilsmässa eller en samboseparation familjens ekonomi?

”Vi kommer aldrig att skiljas!” Så tänker många förälskade par. Men statistiken visar att en möjlig separation är bra att komma ihåg redan när man bygger ett gemensamt hem, ingår äktenskap eller inleder ett samboförhållande.

Sparbankens varumärkesbild.
Vem ska bo kvar i det gemensamma hemmet? Vad händer med familjens nedärvda sommarställe? Måste all egendom delas? Kati Nikkilä som jobbar som bankjurist vid Sparbanken inom Päijänne-Tavastlands område ger i den här artikeln svar på de vanligaste frågorna som många funderar på vid en separation. Hon ger också tips om hur ekonomin sköts tydligt i en sådan situation.

Vem får bostaden i separationen?

Vid en separation måste man också ta hand om det ekonomiska. När en adress blir två är det viktigt att försäkra sig om att båda parter och barnen har ett ställe där de i lugn och ro kan inleda det nya livet efter separationen. Om paret haft en gemensam ägarbostad måste man fundera över vem som ska få den. Nikkilä berättar att ett bostadslån ofta är i förhållande till två vuxnas inkomster.

– När inkomsterna halveras eller blir mindre måste man avgöra om en person klarar av att betala bostadslånet eller om bostaden måste säljas, tillägger hon.

Nikkilä rekommenderar att ägandet av bostaden ska vara i samma förhållande som lånet. Om till exempel den ena utöver lånesumman har möjlighet att använda 100 000 euro besparingar på bostaden och den andra har noll euro, borde också ägarförhållandet spegla det här. I låne- och sparfrågor lönar det sig att diskutera med experterna på Sparbanken – boka tid.

Vad är det för skillnad på en skilsmässa och en samboseparation?

Skillnaderna på ett äktenskap och ett samboförhållande blir tydligast just vid en separation. När man ingår äktenskap har parterna rätt till varandras egendom via giftorätten. Den konkreta innebörden av giftorätten framkommer ändå först vid skilsmässa eller om en av makarna dör. Det finns inget motsvarande i samboförhållande, utan bägge makar behåller sin egendom både före och efter en separation.

– Giftorätten konkretiseras först när ett äktenskap slutar i skilsmässa. I regel brukar egendomen som hör till giftorätten halveras, berättar Nikkilä.

Måste egendomen halveras?

Vid ett avslutat äktenskap utgår man ifrån en avvittring – ifall det inte finns ett äktenskapsförord eller om giftorätten på något annat sätt uteslutits. I en avvittring fördelas egendomen på hälften enligt giftorätten. Till exempel om make A:s egendom är 60 000 euro och make B:s 100 000 euro är den gemensamma egendomen vid separation 160 000 euro. Hälften av det, alltså 80 000 euro, hör till make A och 80 000 euro till make B. Då betalar make B sin andel av egendomen och den halverade egendomens skillnad som utjämningsbelopp.

Också gåvor och arv räknas in i egendomen som ska fördelas. Den som ger en gåva eller ett arv kan ändå utesluta maken från giftorätten med ett gåvobrev eller testamente. Enligt Nikkilä är det här väldigt vanligt och till och med rekommendabelt.

I ett samboförhållande är det viktigt att hålla reda på hur mycket insatser – antingen arbete eller pengar – man lagt i den andras egendom. I sådana fall kan en sambo ha möjlighet att få ekonomisk kompensation vid en separation. Kompensationen är ändå inte samma sak som utjämningsbeloppet som bestäms av giftorätten. Skattemyndigheten beskattar också kompensationsinkomster.

– Om man inte kan komma överens om kompensationen kommer saken först att behandlas av en skiftesman och till slut av tingsrätten, tillägger Nikkilä.

Det också möjligt att komma överens om hur egendomen fördelas vid en skilsmässa – man behöver alltså inte halvera egendomen. Situationen i en skilsmässa ändå vara sådan att det inte finns förutsättningar för att komma överens. Därför är det bättre att tänka på det här på förhand via ett äktenskapsförord.

Varför lönar sig ett äktenskapsförord?

Det kan kännas  jobbigt att förbereda sig på en eventuell skilsmässa när man ingår äktenskap men Nikkilä försäkrar att det är smart.

– Med ett äktenskapsförord tryggar man den egendom man skaffat före äktenskapet eller fått som arv eller gåva. Således ingår den här egendomen inte i giftorätten och man behöver inte betala ett utjämningsbelopp på det, berättar Nikkilä.

Med andra ord fastställer äktenskapsförordet vilken del av egendomen som ingår eller inte ingår i giftorätten. Ofta används äktenskapsförordet för att begränsa den egendom som ingår i giftorätten – det brukar handla om egendom som man inte skaffat tillsammans, såsom arv och gåvor.

För att ett äktenskapsförord ska gälla måste det registreras i magistraten. Om äktenskapsförordet uppdateras måste också förändringarna registreras. Enligt Nikkilä är det många som inte kommer ihåg det.

– Jag har stött på situationer där ett flera årtionden gammalt äktenskapsförord kommer som en överraskning när maken dör.

Ett hurdant äktenskapsförord ska man ha?

Enligt Nikkilä bygger de enklaste och också vanligaste äktenskapsförorden på att ingendera maken har rätt till den andras egendom. Om make A:s egendom är 60 000 euro och make B:s egendom är 100 000 euro, behåller båda sin egen andel vid skilsmässa. Egendomen avskiljs men det görs ingen avvittring.

Enligt Nikkilä finns det ändå olika sorters äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan man fastställa att giftorätten inte gäller om förhållandet slutar i separation, men att den nog gäller om förhållandet slutar i den enes död. Med ett äktenskapsförord kan man också se till att bara vissa saker begränsas utanför giftorätten.

– Om makarna till exempel har en gemensam bostad och gemensamt lån som amorteras lika mycket och den ena maken utöver det äger en sommarstuga som är värd 100 000 euro, kan man i ett äktenskapsförord skriva att sommarstugan inte ingår i giftorätten.

Se en video för mer information om äktenskapsförord

Läs våra tips för att bostadsförsäljning

Läs på – ett gemensamt eller två skilda bostadslån?
 
Kategorier
...