När lån blir en ond spiral – snabblånen skapar beroende

Vem vill inte att vardagen ska vara lätt och utan besvär, särskilt i det hektiska liv vi lever. Också inköpen ska gå snabbt och behändigt utan att man alltför mycket tänker på den egna ekonomin. Man kan väl påstå att sociala medier för sin del skapar press att göra också det egna livet perfekt, åtminstone så att det utåt ser felfritt ut. När man här lägger till de snabblån och engångskrediter som det hela tiden görs reklam för i alla medier kan man fråga sig om det finns ett lättare sätt att förverkliga det där glansbildslivet?

Sparbankens varumärkesbild.

Lån här, lån där – snart är man ute på svag is

Man måste köpa designmöbler, säsongskläder till barnen, bilservicen ska betalas och också tandläkarräkningen kom just. Ja, och sedan var de julklapparna som man betalade med kortkrediten. Allt borde betalas under samma månad. Besparingarna gick åt på sommarens semesterresa, fastän man bara höll till i hemlandet. ”Klick” Ett lån på nätet på en kvart och jag kan betala de obetalda räkningarna inom några dagar. Ny månad, hyran, telefon- och elräkningen ska betalas. Till sparkontot gick de 50 euro som blev över av snabblånet på 2 000 euro, men annars är situationen densamma som innan man tog lånet. Och på snabblånet faktureras redan den första amorteringen. Å andra sidan … visst gick det ju också senast lätt och snabbt att ta ett lån… ’Klick.’

Så här tänker många. Om snabblån har blivit det normala sättet att sköta din ekonomi ska du senast nu stanna upp och närmare tänka över din ekonomiska situation. Det att du betalar en konsumtionskredit med ett nytt snabblån skapar snabbt ett beroende. Beroendet måste brytas i tid och spiralen stoppas. I en situation där du är medveten om att din skuldbörda redan nått smärtgränsen eller gått över den ska du sitta ner och samla ihop informationen om varje kredit du tagit samt eventuella obetalda räkningar. När du väl har helheten klar för dig kan du lättare se vilka alternativ du har att lösa situationen. Tveka inte att kontakta fakturerarna och kom överens med dem om ett nytt betalningsprogram och betalningstid. Berätta om din situation också för din egen bank. Också av Garantistiftelsen kan du få hjälp att reda ut sin situation. Som privatperson kan du också sätta ett Eget kreditförbud som begränsar möjligheten att ta mera lån. 

Betalningsanmärkning är ett långvarigare besvär

Om räkningarna blir obetalda är en betalningsanmärkning resultatet för beklagligt många. En betalningsanmärkning kan leda till svårigheter såväl i banken som för möjligheten att få nytt jobb eller en hyresbostad, i många situationer. 

I låneförhandlingar är öppenhet nyckelordet

När du ansöker om lån i banken ska du vara öppen med din ekonomiska situation – också när du ansöker om lån för att betala olika konsumtionskrediter eller snabblån. I bankens låneprocess ingår som en naturlig del bland annat en kartläggning av kundens betalningsförmåga, genomgång av de tre senaste månadernas kontoutdrag samt en heltäckande genomgång av den egna ekonomin. Vårt mål är att hjälpa dig att få din ekonomi i balans. 

Ömsesidigt förtroende och pålitlighet är en ovillkorlig del av vårt kundförhållande. Man bör ändå minnas att banken alltid har på förhand fastställda kriterier för beviljande av lån så det går inte alltid att slå ihop lån. Då lönar det sig att vända sig t.ex. till Garantistiftelsen eller kommunens skuldrådgivning. I vilket fall som helst vill vi efter bästa förmåga ge dig råd och hjälpa dig att klara av också besvärliga situationer. Också de allra svåraste situationerna klaras i allmänhet av flexibelt så länge diskussionen är öppen.

Vill du gå igenom din ekonomi? Boka tid till en Ekonomistund.

Läs våra tips hur man klarar av betalningssvårigheter.

Om du har ett behov att ändra betalningsraten eller förfallodagen på ditt lån eller om du behöver amorteringsfria månader kan du läsa mera om ändringar i lån.

 
Kategorier
...