Styvfamiljens ekonomiska frågor skapar huvudbry – läs experternas tips

Var ska vi bo, vilken roll har var och en av oss och hur förhåller vi oss till tidigare makar? Det här är vanliga frågor som styvfamiljer ställs inför. De ekonomiska frågorna är ytterligare en utmaning för styvfamiljerna. Hur lönar det sig att ordna dessa? Vi frågar experterna på Sparbanken.

styvfamiljens frågor om ekonomin

Hanna Ahola sköter privatkundernas ärenden på Sparbanken och hemma en fempersoners styvfamilj. Så gott som varje dag finner hon även lösningar för sina styvfamiljskunder. ”Olika typer av familjer har redan hunnit bli det normala. Personligen känns det som att mina kunder består mer av styvfamiljer än kärnfamiljer. I egenskap av expert på banken är det nödvändigt att förstå sig på alla typer av familjer och även hitta svar familjernas ekonomiska utmaningar. Det är en fördel att jag själv varit tvungen att fundera på liknande frågor”.

Var ska vi bo, vilken roll har var och en av oss och hur förhåller vi oss till tidigare makar? Det här var frågor som Hanna Ahola funderade på när ett äktenskap med en ny make var aktuellt. Det som oroade var i synnerhet frågan om hur barnen kommer att reagera på förändringarna och hur förhållandet skapas till de nya familjemedlemmarna. Styvfamiljerna har även gett det svenska språket ny terminologi, såsom bonusbarn och bioföräldrar. Ibland tar diskussionen en negativ vändning, även om nya familjeformer för många är vägen till lycka. Experten Ahola på banken ser på saken även ur familjens ekonomiskasynvinkel – hur finansieras boendet och hur fördelas barnens utgifter?

Dina, mina och våra barn

Ahola går dagligen igenom ärenden som gäller olika familjekonstellationer. Diskussioner som förs med styvfamiljerna gäller allt som oftast omstrukturering av lån och därtill hörande skydd och allmänt familjens användning av pengar. ”I fråga om dagliga tjänster diskuteras mycket liknande saker med styvfamiljerna som med kärnfamiljerna – har föräldrarna gemensamma eller separata pengar, och vad betyder det för familjens ekonomi. När det gäller styvfamiljer gäller frågorna också de biologiskt egna barnen och den andras barn och deras utgifter och eventuella underhållsbidrag. Det förekommer även funderingar över huruvida hela familjen äter så att säga ur samma kylskåp eller inte eller delas hushållskostnaderna procentuellt”, berättar Ahola.

Enligt Ahola lever många i en styvfamilj på samma sätt som i en kärnfamilj. I samband med ett köp av ett nytt hem kan skulderna från det tidigare förhållandet utgöra en last. Ett gemensamt bostadslån med den tidigare maken eller makan påverkar i betydande grad beviljandet av ett nytt. Likaså kan ett lån som föräldrarna gått i borgen för fortfarande gälla den gamla bostaden. Ahola berättar att hon i allmänhet rekommenderar att den förmögenhet som skaffats tillsammans med den tidigare maken eller makan säljs före köpet av ny.

Även en styvfamilj kan splittras

Ahola påminner om att trots ett rosa skimmer i början av ett nytt förhållande ska man  vara lite realistisk eftersom även en styvfamilj kan splittras eller så kan någonting oförväntat hända. Det lönar sig att i äktenskapsförordet och i testamentet skriva in parternas rättsliga proportioner i olika livssituationer. Man kan undvika gräl genom att komma överens om saker på förhand.  På makarnas rättsliga ställning i en styvfamilj inverkar en hel del, till exempel huruvida paret har gemensamma barn eller inte, båda har barn från tidigare eller bara den ena partnern. Man bör även fästa vikt vid hur man avtalat om vårdnaden av barnen med den tidigare maken eller makan.  Den rättsliga ställningen i ett äktenskap och i ett samboförhållande är i princip olika. 

Hur förmögenheten avsätts kan beaktas till exempel i samband med försäkringsprodukter, förmånstagarförordnande i låneskyddet och placeringsprodukter. I samband med planeringen av styvfamiljens liv lönar det sig att gå igenom placeringar som gjorts och försäkringar som tagits med den tidigare maken eller makan och uppdatera dem till önskad form. Ahola rekommenderar sina kunder att boka tid hos Sparbankens jurist för professionella råd i frågor som gäller familjerättsliga och arvsrättsliga frågor. 

Hanns tre tips om styvfamiljens ekonomi

  1. Skilsmässan från den tidigare maken eller makan kan ur ekonomisk synvinkel dra ut på tiden, i synnerhet om paret har ett gemensamt hem. I sådana fall kan den ena av makarna lösa in hemmet eller huset kan läggas ut till försäljning, och då kan försäljningstiden vara lång. I de flesta fall lönar det sig emellertid att sälja det gamla huset innan man köper ett nytt.
  2. Det lönar sig att tydligt och klart skriva upp vad man kommer överens om gällande ekonomiska frågor, och det lönar sig att noggrant fundera över olika alternativ. Bankens expert är i detta sammanhang en bra hjälp. Genom att komma överens på förhand undviker man många gräl.
  3. Kom ihåg arvsplaneringen. Din vilja sker då du i god tid sköter om testamentet och förmånstagarförordnanden.

Är det aktuellt att planera styvfamiljens ekonomiska frågor? Boka tid hos experten på Sparbanken eller lämna en kontaktbegäran

Kategorier
...