Vad handlar ansvarsfull placeringsverksamhet om?

Ansvarsfull placeringsverksamhet har varit aktuellt på sistone – och bra så. Men vad borde man veta om ansvarsfulla placeringar? Vi gick igenom grundprinciperna med portföljanalytikern Emilia Haarakoski.

Säästöpankin brändikuva

Ansvarsfull placeringsverksamhet innebär placeringar där man beaktar ESG-kriterierna. Förkortningen kommer från orden environmental, social och governance, berättar Emilia Haarakoski som är portföljanalytiker vid Sp-Fondbolag.

I praktiken innebär det placeringar i bolag och affärsverksamhet där man beaktar miljöfrågor, socialt ansvar och god förvaltning.

Miljöfrågorna kan bland annat handla om hållbar utveckling, att naturens mångfald beaktas och energianvändning. Det sociala ansvaret påverkas av personalpolitik, mänskliga rättigheter, jämställdhet och att näromgivningen beaktas. God förvaltning handlar å sin sida om att styrelsen är oberoende, att skatterna betalats och att man motsätter sig korruption.

Ger ansvarsfulla placeringar avkastning?

Emilia Haarakoski betonar att ansvarsfullheten i hög grad handlar om att förutse eventuella risker och möjligheter som gäller för företaget eller verksamhetsområdet. När bolagen i fonden eller portföljen är sådana som har hand om miljö- och människorättsfrågor och där det inte förekommer korruption, behöver man inte vara rädd för olyckliga nyheter kring de egna placeringarna. Oftast påverkar det här också avkastningen positivt.

– Forskning visar att ansvarsfullhet i allmänhet haft en positiv inverkan på placeringarnas avkastning, speciellt om man ser på det långsiktigt, säger Haarakoski.

Hur försäkrar jag mig om att mina egna placeringar är ansvarsfulla?

Ansvarsfull placeringsverksamhet blandas ofta ihop med etiska placeringar, säger Emilia Haarakoski.

Termerna är ändå inte synonymer. Institutionella placerare såsom banker och fondbolag fokuserar på ansvarsfullhet som grundar sig på ESG-kriterierna – genom att beakta dem försöker man också få bättre avkastning. En privat placerare kan ändå tänka steget längre genom att fundera på de egna placeringarna och överväga dem i förhållande till den egna etiken.

– Alla har vi värderingar som står som grund för våra val. En placerare kan till exempel bestämma sig för att godkänna en mindre avkastning om placeringsobjekten passar de egna värderingarna. Många väljer till exempel bort vapen-, tobaks- och kolindustrin från sina placeringar. En placerare kan också påverka genom att placera i verksamhet som försöker lösa samhälleliga problem, berättar Haarakoski.

Om du börjar fondplacera i Sparbanken kan du vara säker på att dina placeringar är ansvarsfulla: Sp-Fondbolag har förbundit sig till FN:s principer för ansvarsfull placering och beaktar ESG-kriterierna. Bland våra fonder finns inga bolag vars affärsverksamhet handlar om kontroversiella vapen. Vi följer också noga med att de bolag vi äger följer de internationella ansvarsfullhetsnormerna.

Ett aktivt ägande är också viktigt för Sp-Fondbolag: vi har en aktiv dialog med företagen och deltar regelbundet i bolagsstämmor enligt våra ägarstyrningsprinciper.

Hur göra upp en ansvarsfull placeringsplan

Men hur ska man då göra upp en ansvarsfull placeringsplan? Haarakoski uppmuntrar var och en att granska de egna värderingarna.

– Fundera över vad som är viktigt för dig och vad ansvarsfullhet innebär för dig? Finns det verksamhetsområden du inte vill placera i? Hur mycket tyngd vill du lägga på etiska grunder och hur mycket på avkastningen?

Du kommer långt genom att granska de egna placeringsobjekten. Först lönar det sig att kolla att den egna förmögenhetsförvaltaren – till exempel banken eller fondbolaget – har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull placering. Genom att läsa olika ansvarsfullhets- och årsrapporter kan du också få en uppfattning om hur förmögenhetsförvaltaren ser på ansvarsfull placering. Av externa aktörer gör till exempel Morningstar opartiska bedömningar av fondernas ansvarsfullhet.

 

Läs om hur ansvarsfull placering syns i Sp-Fondbolags verksamhet

Bekanta dig med Sparbankens ansvarsrapport

Bekanta dig med våra fonder

Intressant just nu