Bostadslånets ränta

Räntan på bostadslånet består av en referensränta och en marginal. Den effektiva räntan för bostadslån omfattar alla räntekostnader för bostadslånet: referensräntan, marginalen och låneskötselkostnader.

Ränta är en del av de totala kostnaderna för lånet. Den totala räntan på bostadslånet består av en referensränta och en marginal.

Bostadslånets referensränta

Referensräntan är de räntor som ändras enligt marknadens priser. Referensräntan för bostadslån som beviljas i Finland är i allmänhet 12-månaders euribor. Storleken på euriborräntan varierar dagligen och baseras på det pris till vilket de största bankerna i euroområdet beviljar varandra kredit. Förändringar i referensräntan påverkar de månatliga räntekostnaderna under lånets återbetalningstid.

Bostadslånets marginal

Med marginal avses bankens andel av räntekostnader på bostadslånet. Storleken på marginalen förhandlas fram i samband med bostadslåneförhandlingarna för varje enskild kund. Marginalens storlek beror på ett antal faktorer och det är därför viktigt att beskriva den egna ekonomiska situationen i ansökan om bostadslånet så detaljerat som möjligt. Du kan läsa mer om marginalen här.

 

Aktuell information om räntenivån på bostadslån får du i samband med låneförhandlingarna.

Finlands Bank övervakar och rapporterar regelbundet om utvecklingen av räntor på bostadslån som beviljas av finländska monetära finansinstitut.