Fast ränta

Grubblar du över den osäkerhet som hänger ihop med räntorna? Fast ränta hjälper dig att skydda din förmåga att betala lånet ifall räntorna stiger.

Du kan komma överens om fast ränta antingen för hela lånet eller för en del av det. Då bildas två lån av ditt finansieringsbehov, där det ena har fast ränta och det andra rörlig ränta. På det sättet kan du dela ränterisken mellan lånet med fast ränta och lånet med rörlig ränta. När du väljer fast ränta vet du redan i förväg dina månatliga ränteutgifter. Under den avtalade perioden hålls alltså räntesatsen på ditt lån oförändrad hur än marknadsräntorna i allmänhet skulle förändras. Dvs. om den allmänna räntenivån stiger hålls räntan på ditt lån på den avtalade nivån. På motsvarande sätt hålls räntan oförändrad också om den allmänna räntenivån sjunker. 

Välj fast ränta för en bestämd tid för ditt lån

Du kan välja fast ränta för såväl ett nytt som ett gammalt lån. Den fasta räntan kan bestämmas för 3, 5 eller 10 år. När perioden med fast ränta går ut ändras räntan till den rörliga referensränta som avtalats i låneförhandlingarna och till den läggs den kundspecifika marginalen. Du kan också om du vill förhandla en ny period av fast ränta på ditt lån.

Notera att den slutliga räntan alltid fastställs den dag då lånehandlingarna undertecknas.

Om du vill betala en extra amortering på ett lån med fast ränta, byta den fasta räntan till rörlig ränta eller betala hela lånet har banken rätt att ta ut en ersättning för det. 

Räntekorridor är också ett alternativ 

Du kan skydda ditt lån ifall av räntehöjning också med en räntekorridor. En räntekorridor sätter en maximi- och minimiräntesats på ditt lån. 


Vill du skydda ditt lån ifall av räntehöjning? Lämna en kontaktbegäran så fixar vi det.