Räntekorridor

Vill du ha mera skydd ifall räntorna stiger? En räntekorridor sätter en maximi- och minimiräntesats på ditt lån.

En räntekorridor skyddar ditt lån mot ränteändringar. Tillsammans kommer vi överens om en maximi- och minimiräntesats för 5 eller 7 år dvs. en räntekorridor, inom vilken räntan kan röra sig.

Hur bestäms räntekorridoren? 

I en räntekorridor används 12 månaders euriborränta som räntebindning för lånet och till den läggs den marginal du förhandlat med banken. När justeringstiden för räntan på ditt lån kommer stiger inte räntan över eller sjunker under den tillsammans avtalade maximi- och minimiräntan. 

Du kan börja använda räntekorridor utan avgift


Att ansluta en räntekorridor till ditt lån kostar ingenting. Så länge räntekorridoren gäller kan du göra extra amorteringar eller betala hela lånet.  

Om du tagit en räntekorridor för ditt personliga lån kan du häva avtalet om räntekorridor utan extra kostnader. När det gäller ett företagslån kan det tillkomma kostnader för ditt företag om du häver avtalet.

Också fast ränta skyddar när räntorna stiger 

Du kan också välja fast ränta på ditt lån. Fast ränta hålls oförändrad under den avtalade tiden så du vet dina räntekostnader i förväg. 


Vill du skydda ditt lån ifall räntorna stiger? Lämna en kontaktbegäran så fixar vi det.