Sparbanksgruppen donerade mer än 2 miljoner euro – huvudfokus ligger på att stödja barn och ungas välbefinnande

Sparbankerna delar årligen ut en betydande del av sitt resultat för att göra gott. År 2023 delades donationer på nästan 860 000 euro ut i kampanjen Goda gärningar, och sparbankerna beslutade om sina donationsmål med stöd av lokalbefolkningen. Donationerna betonade liksom förra året barnfamiljers och ungas välbefinnande. Dessutom gjordes donationer av Sparbanksstiftelserna. Det totala beloppet för alla donationer översteg 2 miljoner euro. 

Hobbyer, både sport och kultur, stödjer välbefinnandet. Sparbankerna har återigen satsat på detta med sin årliga kampanj Goda gärningar. När den första Sparbanken grundades år 1822 blev dess uppgift en samhälleligt viktig mission: att hjälpa det hårt arbetande folket i Finland att öka sin välfärd och sköta sin ekonomi bättre. Samma mission fortsätter ännu idag och de lokala Sparbankerna delar årligen ut en betydande del av sitt resultat för att stödja den lokala livskraften och välfärden. 

Ansvarsfullhet innebär gärningar

Ansvarsarbetet är en del av Sparbanksgruppens strategi och avspeglas inte bara i vardagliga val utan även i att göra gott. Temat för 2023 har varit ekonomisk välfärd och Sparbanksgruppen har i valet av donationsmål särskilt satsat på barns och ungas välbefinnande. Målet var att dela ut minst hälften av donationerna till barn och unga, och det har gruppen lyckats med. 

"Ansvar är en viktig del av vår verksamhet och finns det något bättre sätt att ta socialt ansvar än att hjälpa gemenskapers och individers välbefinnande. I år har vi stöttat barns och ungas hobbymöjligheter och psykisk hälsovård med mer än två miljoner euro i kampanjen Goda gärningar och genom Sparbanksstiftelserna”, säger Karri Alameri, verkställande direktör för Sparbanksförbundet

En stor del av donationerna för barns och ungas välbefinnande

I kampanjen Goda gärningar kan lokalbefolkningen rösta om donationsmål som är viktiga för dem, och detta hjälper bankerna att fatta beslut. Även i år delades en stor del av donationerna ut till lokal hobby- och föreningsverksamhet runt om i Finland. Likaså fick ungdomars psykiska hälsovård röster och donationer delades ut till detta viktiga arbete i flera områden.  

"Det är ett nöje att se hur väl Sparbanksgruppens tema om ekonomisk välfärd har tagits emot. Barn och ungas välbefinnande börjar med små vardagliga gärningar, såsom mångsidiga hobbymöjligheter. Genom kampanjens donationer har vi, liksom tidigare år, fått uppleva många berättelser över hela Finland", fortsätter Alameri.  

Förutom donationer från Sparbankerna i kampanjen Goda gärningar har Sparbanksstiftelserna och Sparbankerna donerat över en miljon euro i stipendier för utbildning och forskning under året. I december stödde Sparbanksgruppen Rädda Barnen rf:s arbete genom att donera 10 000 euro till julsamlingen. Med donationen delar Rädda Barnen ut mathjälp, hobby- och läromaterialstöd till mindre bemedlade barnfamiljer i Finland, samt erbjuder stöd i vardagen till barnfamiljer, såsom stödpersoner och stödfamiljer. En del av donationen går till Gaza, där familjer mitt i krisen förses med viktiga förnödenheter som mat och varma kläder, psykosocialt stöd samt läkemedel och hälsovård.

Mer information:

Karri Alameri
Verkställande direktör, Sparbanksförbundet
+358 45 656 5250, karri.alameri@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu