Ändringar i användningen av körkort i verifiering av identiteten från 1.1.2019

Sparbankens varumärkesbild.

Körkort duger inte längre när man ansöker om ett identifieringsverktyg för stark elektronisk identifiering. Det här beror på att den övergångstid i identifieringslagen under vilken körkort som beviljats efter 1.10.1990 har kunnat användas som identitetsbevis vid beviljande av bankkoder går ut i slutet av år 2018. I praktiken betyder det här att från början av år 2019 kan bara ett giltigt pass eller identitetskort användas för verifiering av identiteten vid beviljande av privatkundens bankkoder som kan användas för stark elektronisk identifiering enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster. Också för att öppna låsta bankkoder på kontoret ska du visa upp ett pass eller identitetskort. Om du har tagit bruk tjänsten för öppnande av låsta bankkoder kan du öppna låsningen själv under vissa villkor. 

Ett finländskt körkort som beviljats efter 1.10.1990 kan ändå användas för identifiering i andra bankärenden.

Du behöver alltså pass eller identitetskort i banken för att:

  • få nya bankkoder 
  • öppna din låsta nätbank på kontoret

Lagändringen gäller alla banker. Syftet med ändringen är att minimera risken att ett identifieringsverktyg beviljas fel person och att på det sättet öka säkerheten i stark elektronisk identifiering. När ett nytt identifieringsverktyg beviljas för första gången är det viktigt att man säkrare än tidigare kan verifiera identiteten på den kund som ansöker om det. På det sättet minimeras risken att identifieringsverktyget beviljas fel person.

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu