Information om kreditupplysning – ingen skada för kunderna

I anslutning till en systemuppdatering i december togs felaktigt en kreditupplysning på en större krets av sparbankernas kunder än normalt. Den information som kreditupplysningen gav har inte lagrats i bankens kunduppgifter och det orsakar ingen skada för kunderna. Vi beklagar ändå djupt att våra kunder på grund av vårt fel har förundrat sig över syftet med kreditupplysningen.

Felet åtgärdades snabbt och tillsynsmyndigheterna underrättades 

Vi utredde saken och åtgärdade felet tillsammans med vår systemleverantör så snabbt och effektivt som vi kunde. I enlighet med den överenskomna processen underrättades också tillsynsmyndigheterna. Vi lagrar och använder inte heller på något sätt de uppgifter som kreditupplysningen gav.

Kreditupplysningen gällde de kunder i Sparbanken vars uppgifter finns i vårt kundregister. Som kund i banken, och som därmed finns i vårt kundregister, räknas också t.ex. personer som har dispositionsrätt till en annan persons eller företags konto, fastän de inte skulle ha några personliga tjänster i vår bank. Kreditupplysningen omfattade också sådana tidigare kunder vars uppgifter vi enligt lag ska förvara en bestämd tid.

Bankens tystnadsplikt gäller alltid, också efter att kundförhållandet upphört 

Bankens tystnadsplikt omfattar tiden före, under och efter ett kundförhållande och den är evig. På grund av bankens tystnadsplikt kommenterar vi inte enskilda kunders uppgifter.
Att kontrollera en kunds uppgifter i kreditkontrollsyfte hör till bankens normala verksamhet och är till nytta för såväl kunden som banken.


Ytterligare information lämnas av:

Tomi Närhinen
Sparbanksförbundet, verkställande direktör 040 724 3896

Laine Spellman
Sparbanksförbundet, marknadsförings- och kommunikationsdirektör 040 455 5562

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...