Individuell kapitalförvaltning

Individuell kapitalförvaltning är fullständig kapitalförvaltning med fullmakt för privatpersoner, företag och institutioner enligt på förhand överenskomna målsättningar och begränsningar.

check

Våra kunniga portföljförvalatre placerar dina medel i avkastande och för dig passande sätt.

check

Du befrias från fortlöpande uppföljelse av din placering och dagligt beslutstagande

check

Vi är en ansvarsfull och finländsk aktör

Individuell kapitalförvaltning

Vi erbjuder vår individuella kapitalförvaltningstjänst för placeringar över 1 000 000 euro. Vår kapitalförvaltningstjänst grundar sig på dina behov – vi beaktar alltid dina förväntningar på avkastningen och din individuella risktolerans. Den av dig givna risknivån samt de överenskomna begränsningarna definierar gränserna för portföljförvaltningen och vi verkar aktivt inom dessa gränser för att ge ett mervärde till dig.

Analytiskt och ansvarsfullt utvalda placeringsobjekt

I vår individuella kapitalförvaltning använder vi oss av våra portföljförvaltares analytiskt och ansvarsfullt utvalda placeringsobjekt, såsom aktier, obligationslån, våra egna placeringsfonder samt noggrant utvalda fonder av våra internationella samarbetspartners.

Vi har tillgång till de nyaste portföljförvaltningssystemen i branschen, vilket medför att vi kan erbjuda en flexibel portföljförvaltning, exakta investeringsgränser och en förstklassig kundrapportering.

Följ utvecklingen av din placering med hjälp av individuell rapportering

Kapitalförvaltaren är din kontakt i första hand och ansvarar för kontakten och för kundrelationen. Med hjälp av den individuella rapporteringen kan du följa den aktuella utvecklingen för dina placeringar i Sparbankens nätbank.

Läs också de här

Fondkapitalförvaltning

Fondförvaltning på Sparbanken är aktiv och diskretionär fondförvaltning enligt din valda risknivå.

Fonden Sparbanken Räntebetonad

Specialplaceringsfond vars neutralvikt är 80 % i räntefonder och 20 % i aktiefonder. Fonden placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden.

Fonden Sparbanken Aktiebetonad

Specialplaceringsfond vars neutralvikt i placeringar är 20 % i räntefonder och 80 % i aktiefonder. Fonden placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden.

Sparbanken Balanserad

Specialplaceringsfond vars neutralvikt är 50 % i räntefonder och 50 % i aktiefonder. Placeringsobjekt är i huvudsak den internationella aktie- och räntemarknaden.

Fonden Sparbanken Avkastningsinriktad

Specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktiemarknaden. Neutralvikt i fonden är 100 % i aktiefonder.

Du får fram PRISLISTAN och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på din Sparbank i fältet

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byta kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–22.
...