Individuell kapitalförvaltning

Individuell kapitalförvaltning är komplett kapitalförvaltning med fullmakt för institutioner, företag och privatpersoner i enlighet med mål som ställts upp gemensamt.

Sparbankens varumärkesbild.
check

Vårt kunniga portföljförvaltningsteam placerar dina tilgångar på ett sätt som stämmer överens med dina målsättningar.

check

Gör dig fri från att ständigt behöva följa upp dina placeringar och fatta beslut om dem.

check

Vi är en ansvarsfull och helt inhemsk aktör.

Förmögenhetsplanering med individuell kapitalförvaltning

Omsorgsfull och ingående planering utgör grunden för framgångsrik kapitalförvaltning. För att planeringen ska lyckas krävs en omfattande behovskartläggning som beaktar kundens ekonomiska, skattetekniska och juridiska situation. Vidare krävs en vision och klara målsättningar för åt vilket håll man önskar styra förmögenheten. En bra behovskartläggning skapar förutsättningar för systematisk och kostnadseffektiv kapitalförvaltning.

Vi gör en övergripande behovskartläggning

  • Vi beaktar rimlig kutym och rimliga behov i fråga om bokföring och beskattning.
  • Vi strävar efter förnuftig optimering av den sammanlagda förmögenheten. Till exempel testamente, skötselfullmakt, intressebevakningsfullmakt, försäkringslösningar, placeringsbolag.
  • Vi funderar ut de bästa lösningarna för att belöna och engagera personalen.

Premierad förmögenhetsförvaltning

Sparbankernas Kapitalförvaltning utnämndes till landets bästa aktiekapitalförvaltare 2018 i tävlingen Morningstar Awards – Finland. Vi förvaltar din förmögenhet på bästa möjliga sätt så att risktagningen hålls på önskad nivå. Riskjusterad avkastning är precis det som Sparbankernas Kapitalförvaltning är känd för. Vi är vana vid att förvalta stora institutioners kapital. Dessa är till exempel aktörer som står under Finansinspektionens noggranna tillsyn. Med samma noggrannhet förvaltar vi församlingars, städers och företags medel och tillgångar. Vi erbjuder privatpersoner bästa möjliga kapitalförvaltning antingen individuellt eller med hjälp av standardlösningar.

  • Bred spridning av kapitalet och aktiv samt visionär portföljförvaltning
  • Omfattande individuell rapportering

Vi vill känna våra kunder och erbjuda dem de lämpligaste tjänste- och produktlösningarna

Sparbankernas Kapitalförvaltning är känd för sin utomordentliga kundservice. Vi träffar våra kunder där de önskar och enligt deras tidtabeller. Kapitalförvaltarna är alltid anträffbara och de elektroniska kanalerna är tillgängliga på kvällar och helger. Vi ordnar också evenemang där kunderna har möjlighet att träffa kapitalförvaltarna.

Sparbankernas Kapitalförvaltning erbjuder sina kunder flexibla tjänste- och produktlösningar. Kapitalförvaltningen är avsedd för kunder som vill utlokalisera förvaltningen av sin förmögenhet. Tack vare vår täckande och förstklassiga service behöver du inte själv oroa dig över marknaden och placeringarna, utan vi tar hand om dem enligt nyckeln-i-handen-principen.

Vårt breda utbud av fonder är ett bra alternativ för kunder som själva vill investera sitt kapital. Våra fonder har varit väldigt framgångsrika jämfört med de finländska konkurrenterna. Också internationellt sett har vi haft stor framgång.

I all vår verksamhet beaktar vi också ansvarsfullheten. Sp-Fondbolag sörjer för ansvarsfullheten när det gäller Sparbankernas kapitalförvaltning och Sparbanksfondernas placeringsverksamhet. När vi fattar placeringsbeslut tar vi alltid hänsyn till de s.k. ESG-faktorerna, dvs. miljö, samhällsansvar och god förvaltningssed. Vi tror att detta främjar en god avkastning på lång sikt, eftersom det hjälper oss att kontrollera riskerna de risker som förknippas med placeringsobjekten och att hitta nya möjligheter.

Kapitalförvaltningsteamet

Våra kapitalförvaltare stöder kunderna i deras kapitalförvaltningsbehov. För varje kund utses en kontaktperson som ansvarar för kundrelationen. Våra kundansvariga kapitalförvaltare berättar gärna mer om våra tjänster.

Nickis Numelin kapitalförvaltare, teamledare
Miia Antin kapitalförvaltare
Antti Helkala kapitalförvaltare
Leena Pasanen kapitalförvaltare (Uleåborg)    
Zacharias Wickholm kapitalförvaltare

Ritva Mäki expert på kapitalförvaltning
Laura Syvertsen expert på kapitalförvaltning

Portföljförvaltning:
Ilkka Laru  portföljförvaltare
Tatu Paasimaa portföljförvaltare

Vill du ha individuell förvaltning av din förmögenhet? Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig så snabbt som möjligt.

Läs också de här

Fondkapitalförvaltning

Fondförvaltning på Sparbanken är aktiv och diskretionär fondförvaltning enligt din valda risknivå.

Fonden Sparbanken Räntebetonad

Specialplaceringsfond vars neutralvikt är 80 % i räntefonder och 20 % i aktiefonder. Fonden placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden.

Fonden Sparbanken Avkastningsinriktad

Specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktiemarknaden. Neutralvikt i fonden är 100 % i aktiefonder.

Sparbanken Balanserad

Specialplaceringsfond vars neutralvikt är 50 % i räntefonder och 50 % i aktiefonder. Placeringsobjekt är i huvudsak den internationella aktie- och räntemarknaden.

Fonden Sparbanken Aktiebetonad

Specialplaceringsfond vars neutralvikt i placeringar är 20 % i räntefonder och 80 % i aktiefonder. Fonden placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden.

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.
...