Kapitalförvaltning i sparbankerna

Kapitalförvaltning i Sparbankerna

Sparbankernas Kapitalförvaltning tillhandahåller aktiv kapitalförvaltning som beaktar individuella behov för privatpersoner, företag och institutioner. Du har tillgång till den expertis som hela vårt kapitalförvaltningsteam har. På den expertisen kan du utan bekymmer överlåta investeringsbesluten och marknadstolkningen.

Oberoende och ansvarsfull kapitalförvaltning

Vi är en oberoende, ansvarsfull och helt inhemsk aktör. Långsiktigt och nära samarbete med våra kunder är den viktigaste principen för vår verksamhet. Vår kapitalförvaltning utgår alltid från dina egna behov.

Sakkunniga portföljförvaltare och kapitalförvaltare till din tjänst

Stommen i tjänsterna utgörs av vårt sakkunniga och engagerade team av portföljförvaltare och våra kundansvariga kapitalförvaltare. Vi har tillgång till de nyaste portföljförvaltningssystemen i branschen, vilket medför att vi kan erbjuda en flexibel portföljförvaltning, exakta investeringsgränser och en förstklassig kundrapportering. Vi tillhandahåller våra tjänster i samarbete med de lokala Sparbankerna. 
Aktiva och långsiktiga investeringar 
Vi strävar efter att identifiera de centrala faktorer som i varje marknadsläge styr investeringarnas avkastning och risker. Vi reagerar snabbt på marknadsförändringar och vi ser till att våra kunders tillgångar har allokerats effektivt enligt vår marknadssyn.


I marknadssynen och analysen beaktar vi bl.a.  

  • De globala konjunkturerna
  • Marknadssentimentet
  • Tillgångsslagens relativa prissättning
  • Centralbankspolitiken och 
  • Geopolitiska riskfaktorer. 

Vi gör en oberoende analys av avkastningspotentialen och de risker som är förknippade med de enskilda investeringsobjekten och utnyttjar det mervärde vi får av detta fullt ut via en aktiv portföljförvaltning. Genom att konkurrensutsätta affärerna mellan flera inhemska och internationella förmedlare säkerställer vi att investeringsbesluten genomförs kostnadseffektivt. Vi följer och analyserar vår investeringsportfölj noggrant. 

Kvalitetsbolag som din partner i kapitalförvaltningen

Vi är en långsiktig investerare vilket minskar kostnaderna för handeln och den vägen förbättrar vi den avkastning våra kunder får på sina investeringar. Vi tror att strategin att satsa på kvalitetsbolag i såväl aktie- som ränteplaceringar minskar riskerna och ger bättre avkastning på lång sikt. Kännetecken på kvalitetsbolag är till exempel bättre lönsamhet och kapitalanvändning än genomsnittet, en tydlig tillväxthistoria samt betydande inträdeshinder, såsom varumärken, patent och distributionskanaler. Ansvarsfull placering är en väsentlig del av vår verksamhet och samtidigt minskar vi också de risker som är förknippade med placeringarna.