Ersättningsansökan

Försäkringssparande

I fall som gäller försäkringssparandets ersättningar kan du vara i kontakt med antingen den egna banken eller Sb-Livförsäkring.

Produkter för personkunders försäkringssparande är: Sparförsäkring, Kapitalförvaltningsförsäkring, Pensionsförsäkring och POP Avkastningförsäkring.

Tilläggsuppgifter får du från banken eller Sb-Livförsäkring: forsakringssparande@sparbanken.fi

Låneskydd

Ersättningsansökningar som hänför sig till Låneskyddet, det vill säga Sparbanken Balans och POP Låneskydd görs i den egna banken. Din bank skickar den ifyllda ersättningsansökningen till Sb-Livförsäkring. Beroende på försäkringsskydd behandlas ersättningsansökningen av Sb-Livförsäkring eller Chubb.

Läs mera om hur du ansöker om ersättning 

Tilläggsuppgifter får du från banken eller Sb-Livförsäkring: laneskydd@sparbanken.fi