Ansvarsfull placeringsverksamhet

Ansvar beaktas också i investeringsverksamheten i Sparbankernas kapitalförvaltning. Vi följer principerna för ansvarsfulla investeringar i alla våra fonder. Implementering sker genom de olika metoder som definieras här, och varierar något mellan tillgångsklasserna.