Förändringar i reglerna för placeringsfonder som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab

Sp-Fondbolag Ab:s styrelse har 18.12.2015 beslutat om regelförändringar med syfte att samordna placeringsfondernas regler, klarlägga reglernas struktur samt beakta förändringar i lagstiftningen. Finansinspektionen har godkänt regelförändringarna 12.1.2016. Regelförändringarna träder i kraft 1.3.2016.

Läs mer här.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu