Utdelning i fonder med avkastningsandelar som förvaltas av Sp-Fondbolag. Andelsägarstämman hålls inte.

Sp-Fondbolag Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 10 mars 2022.

Innehavare av avkastningsandelar kommer att betalas en avkastning från fondens tillgångar till ett belopp som Sp-Fondbolagets ordinarie bolagsstämma 10.3.2022 fastställer i samband med godkännandet av fondernas årsredovisning. Den avkastning som betalats på avkastningsandelarna minskas från fondens beräknade kapitalandel. 

Avkastningen betalas ut till personer som registrerats som innehavare av avkastningsandelar i fondandelsregistret, enligt registeruppgifterna, och vid det datum som fastställs av bolagsstämman, dock senast en (1) månad från Sp-Fondbolagets bolagsstämma.

Andelsägarstämman hålls inte.

 
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Sp-Fondbolag

Intressant just nu