Sparbanken High Yield–specialplaceringsfond inleder sin verksamhet 18.3.2013

Sp-Fondbolag lanserar en ny fond som placerar på high yield-företagslånemarknaden, Sparbanken High Yield. Teckningar i fonden kan göras utan teckningsprovision 18.3–12.4.2012.

Via Sparbanken High Yield kan placeraren sprida en del av sin förmögenhet på high yield-företagslånemarknaden. Sparbanken High Yield placerar sina tillgångar med undantag av kassan i placeringsfonden SEB Global High Yield (målfonden).

Målfonden placerar sina tillgångar i företagslån i Europa och USA vars klassificering är mellan BBB och B-, eller Baa och B3. Placeringarna i fonden är skyddade mot valutakursrisker utanför euroområdet. Fonden strävar efter en stabil och hög kupongavkastning på high yield- företagslånemarknaden samt att undvika att företagens klassificerings- och konkursrisk förverkligas. En placeringsfilosofi som undviker portföljförvaltningsrisken betonar noggrann emittent- och branschspridning. Som mål har fonden 150 olika placeringsobjekt. Fonden eftersträvar en duration om 4,5 år.

Fondens risknivå är högre än i fonder som placerar i statslån eller i fonder som placerar i företagslån med hög kreditklassificering. Fonden placerar dock inte i företagslån med den lägsta kreditklassificeringen (under B- eller B3), varför risknivån inte blir för hög.

Sparbanken High Yield passar bäst för långsiktigt sparande och den rekommenderade placeringstiden är minst fyra år. Fonden är lämplig som en del av en väl diversifierad placeringsportfölj. För utvecklingen av fondandelens värde är ränterisken den centrala risken. Riskerna beskrivs närmare bl.a. i det officiella fondprospektet.

Sparbanken High Yields målfond förvaltas av amerikanska Muzinich & Co, Inc, som är specialiserade på just high yield-placering. Bolaget har en över 20 åra erfarenhet av de internationella företagslånemarknaderna.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu