Regeländring gällande fonder som förvaltas av Sp-Fondbolag

Regeländringarna träder i kraft den 1 april 2022. Regeländringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Regeländringen gäller följande fonder: Sparbanken Kortränta, Sparbanken Långränta,  Sparbanken High Yield, Sparbanken Företagslån, Sparbanken Ränta Plus, Sparbanken Amerika, Sparbanken Europa, Sparbanken Östersjön, Sparbanken Fastighetsaktie Europa, Sparbanken Finland, Sparbanken Aktie Världen, placeringsfonden Sparbanken Småföretag, Placeringsfonden POP Europa, Placeringsfonden POP Global, Placeringsfonden Pop Nordic, Placeringsfonden POP Finland och placeringsfonden POP Stabil och specialplaceringsfonden Sparbanken Miljö.

Den 26 oktober 2021 har styrelsen för Sp-Fondbolag Ab beslutat ändra de fondspecifika reglerna för ovan nämnda fonder. Finansinspektionen har fastställt regeländringarna för placeringsfonder den 27 januari 2022. Regeländringen gällande specialplaceringsfonden Sparbanken Miljö har lämnats till Finansinspektionen för kännedom den 11 november 2021. Regeländringarna träder i kraft den 1 april 2022.

I 2 § i varje fonds fondspecifika regler, Syftet med placeringsverksamheten och placering av medlem, har lagts till ett kapitel om hållbarhet gällande EU:s SRDR-förordning (2019/2088) finansieringsinstrument enligt artikel 8 i den så kallade Kommunikationsförordningen (tillhandahållande av hållbarhetsinformation inom sektorn för placeringstjänster).

Regeländringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna. Fondernas regler finns på adressen www.sp-rahastoyhtio.fi samt på sparbankernas och POP Bankernas kontor.

SP-FONDBOLAG AB
Styrelsen

 
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Sp-Fondbolag

Intressant just nu