En ny fond till Sp-Fondbolagets fondurval: Sparbanken Fastighets Europa –fond inleder sin verksamhet 30.5.2016

Sparbanken Fastighetsaktie Europa-fonden investerar sina tillgångar huvudsakligen i de europeiska fastighets- och bostadsmarknaderna. Fondens investeringar genomförs antingen genom direkta aktieplaceringar eller i investeringsfonder och fondföretagsaktier som uppfyller kraven för UCITS-direktivet. Fondens verksamhet syftar till att öka värdet på fondandelen.

Man försöker uppnå investeringsmålet genom aktiv kapitalförvaltning. Fonden har inget jämförelseindex.

Varför investera i Sparbankens Fastighetsaktie Europa - fond?

  • Fond erbjuder en möjligheten att investera professionellt i utvalda noterade europeiska fastighetsaktie- och infrastukturbolag.
  • Fastighetsbolagens intäkter kommer från fastigheternas värdeökningar, uthyrningsgrad och hyresintäkter.
  • Fastighetsmarknaden erbjuder på lång sikt bättre avkastning än ränteinvesteringar med måttlig risknivå.
  • Fonden lämpar sig för ca 10 - 15 % av placeringsportföljens diversifiering

 

Förhandsteckningstiden för Sparbanken Fastighetsaktie Europa -fond är 18.4.2016 - 29.5.2016. Under den tiden tas ingen teckningsprovision ut.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...