Betalningen av sparbanksfondernas avkastningsandelar 2018

Sp-Fondbolag Ab:s bolagsstämma fastställde den 15 mars 2018 boksluten per 31.12.2017 för Sp-Fondbolag Ab och de Sparbanken-fonder som bolaget förvaltar. Samtidigt fastställdes den avkastningsandel som utdelas till innehavarna av A-andelar (avkastningsandel).

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Europa -placeringsfond 3,00 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken High Yield -specialplaceringsfond 2,10 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Östersjön -placeringsfond 3,10 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Fastighetsaktie Europa -placeringsfond 5,80 € / andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Ränta Plus -placeringsfond 2,00 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Finland -placeringsfond 6,00 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Världen -placeringsfond 2,60 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Aktie Världen -placeringsfond 4,10 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Småföretags -placeringsfond 5,50 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Långränta -placeringsfond 1,10 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Företagslån -placeringsfond 2,60 € / andel

Avkastningen lossnade från A-andelarna den 16 mars 2018 och de betalas till de innehavare av avkastningsandelar som då fanns antecknade i andelsägarregistret den 4 april 2018 till de bankkonton dessa uppgett för fondbolaget.

I samband med betalningen av avkastningsandelen gör fondbolaget förskottsinnehållning och redovisar den till skatteförvaltningen.

Sparbanken Amerika, Kortränta och Ränteportfölj -placeringsfonderna samt Sparbanken specialplaceringsfonderna Asien, Ryssland ,Tillväxtmarknader, Tillväxtmarknader Ränta, Sparbanken Räntebetonad, Sparbanken Balanserad, Sparbanken Aktiebetonad och Sparbanken Avkastningsinriktad har bara tillväxtandelar så på dem utdelas ingen avkastning utan vinstmedlen placeras vidare i enlighet med placeringsfondernas placeringsstrategi.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu