Betalningen av sparbanksfondernas avkastningsandelar 2016

Betalningen av sparbanksfondernas avkastningsandelar 2016

Sp-Fondbolag Ab:s bolagsstämma fastställde den 17 mars 2016 boksluten per 31.12.2015 för Sp-Fondbolag Ab och de Sparbanken-fonder som bolaget förvaltar. Samtidigt fastställdes den avkastningsandel som utdelas till innehavarna av A-andelar (avkastningsandel).Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Europa -placeringsfond 2,80 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken High Yield -specialplaceringsfond 2,10 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Östersjön -placeringsfond 2,90 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Ränta Plus -placeringsfond 2,00 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Finland -placeringsfond 5,30 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Världen -placeringsfond 2,50 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Aktie Världen -placeringsfond 3,90 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Småföretags -placeringsfond 4,90 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Långränta -placeringsfond 2,20 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Företagslån -placeringsfond 2,10 € / andelAvkastningen lossnade från A-andelarna den 18 mars 2016 och de betalas till de innehavare av avkastningsandelar som då fanns antecknade i andelsägarregistret den 6 april 2016 till de bankkonton dessa uppgett för fondbolaget.

I samband med betalningen av avkastningsandelen gör fondbolaget förskottsinnehållning och redovisar den till skatteförvaltningen.

Sparbanken Amerika, Kortränta och Ränteportfölj -placeringsfonderna samt Sparbanken specialplaceringsfonderna Asien, Ryssland ,Tillväxtmarknader, Tillväxtmarknader Ränta och Trend har bara tillväxtandelar så på dem utdelas ingen avkastning utan vinstmedlen placeras vidare i enlighet med placeringsfondernas placeringsstrategi.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...