Betalningen av sparbanksfondernas avkastningsandelar 2015

Betalningen av sparbanksfondernas avkastningsandelar 2015

Sp-Fondbolag Ab:s bolagsstämma fastställde den 19 mars 2015 boksluten per 31.12.2014 för Sp-Fondbolag Ab och de Sparbanken-fonder som bolaget förvaltar. Samtidigt fastställdes den avkastningsandel som utdelas till innehavarna av A-andelar (avkastningsandel).

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Europa -placeringsfond 3,00 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken High Yield -specialplaceringsfond 2,20 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Östersjön -placeringsfond 3,00 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Ränta Plus -placeringsfond 2,10 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Finland -placeringsfond 6,20 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Världen -placeringsfond 2,90 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Aktie Världen -placeringsfond 4,40 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Småföretag -placeringsfond 4,80 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Långränta -placeringsfond 2,30 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Företagslån -placeringsfond 2,80 € / andelAvkastningen lossnade från A-andelarna den 20 mars 2015 och de betalas till de innehavare av avkastningsandelar som då fanns antecknade i andelsägarregistret den 14 april 2015 till de bankkonton dessa uppgett för fondbolaget. Om en andelsägare inte har meddelat Sp-Fondbolag något bankkonto kan avkastningsandelen lyftas på Fondbolaget.

I samband med betalningen av avkastningsandelen gör fondbolaget förskottsinnehållning och redovisar den till skatteförvaltningen.

Sparbanken Amerika, Kassa, Kortränta och Ränteportfölj -placeringsfonderna samt Sparbanken specialplaceringsfonderna Asien, Ryssland ,Tillväxtmarknader, Tillväxtmarknader Ränta och Trend har bara tillväxtandelar så på dem utdelas ingen avkastning utan vinstmedlen placeras vidare i enlighet med placeringsfondernas placeringsstrategi.

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu