Sp-Fondbolag – Aktuellt vid årsskiftet

Fondtransaktioner som ska registreras på 2013

Om man vill göra fondteckningar eller fondinlösningar för 2013 ska uppdraget göras senast måndag 30.12.2013 FÖRE kl. 15.00. Uppdrag som görs efter det bekräftas först på 2014 års sida.

Kundrapportering

Sp-Fondbolag strävar efter att skicka årsskiftets portföljrapport och skattemyndighetens rapport 9A under januari.

Små överlåtelsevinster – att beakta i den skattefria försäljningen

En fysisk persons eller ett dödsbos överlåtelsevinst på egendom är inte skattepliktig inkomst om de sammanlagda överlåtelsepriserna för den egendom som överlåtits under skatteåret är högst 1 000 euro. Vid räkningen av överlåtelsepriserna beaktas inte överlåtelse av sedvanligt lösöre eller annan jämförbar egendom avsedd för personligt bruk, såsom bil eller båt.

På motsvarande sätt är en överlåtelseförlust inte avdragsgill om de sammanlagda överlåtelsepriserna på egendom som överlåtits under skatteåret är högst 1 000 euro och anskaffningsutgifterna högst 1 000 euro.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...