Utdelning i fonder med avkastningsandelar som förvaltas av Sp-Fondbolag. Andelsägarstämman hålls inte.

Sp-Fondbolag Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 11 mars 2020.

Innehavare av avkastningsandelar kommer att betalas en avkastning från fondens tillgångar till ett belopp som Sp-Fondbolagets ordinarie bolagsstämma 11.3.2020 fastställer i samband med godkännandet av fondernas årsredovisning. Den avkastning som betalats på avkastningsandelarna minskas från fondens beräknade kapitalandel.

Avkastningen betalas ut till personer som registrerats som innehavare av avkastningsandelar i fondandelsregistret, enligt registeruppgifterna, och vid det datum som fastställs av bolagsstämman, dock senast en (1) månad från Sp-Fondbolagets bolagsstämma.

Fondernas gemensamma stadgar har ändrats så att de egentliga andelsägarstämmorna avskaffas. Således ordnar SP-Fondbolaget inte mera andelsägarstämmor i fortsättningen.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu