Byte av målfond för specialplaceringsfonden Sparbanken Asien

Specialplaceringsfonden Sparbanken Asien investerar för närvarande sina tillgångar, med undantag för kontanttillgångar, i fonden M&G Asian Fund (målfond).

På grund av ändringen av målfond kommer Sparbanken Asien från och med den 1.6.2016 att investera sina tillgångar, med undantag för kontanttillgångar, i placeringsfonden Morgan Stanley Asia Opportunity. Av den nya målfondens tillgångar placeras minst 70 % i företagsaktier i Asien. Den kan inte investera i aktier i japanska företag.

Bytet av målfond ändrar inte riskkategorin för Sparbanken Asien, som för närvarande är 6 (= hög risk).

Mer information hittas i fondbroschyren och nyckelinformationsbroschyren för specialplaceringsfonden Sparbanken Asien, vilka publiceras med uppdaterad information i samband med bytet av målfond den 1.6.2016.
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu