Sparbanksfondernas halvårsrapport 2019 har publicerats på finska

Sparbanksfondernas halvårsrapport 2019 på finska har getts ut.

Sparbanksfondernas halvårsrapport 2019 på finska i enlighet med lagen om placeringsfonder har getts ut.

Halvårsrapporten innehåller bland annat uppgifter om andelsvärdens utveckling, basfakta om fonderna, nyckeltal och fördelning av placeringarna samt fondernas placeringar.

Halvårsrapport 2019 (på finska)

Rapporten ges inte ut i tryckt form. 

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu