Klimatavtrycket för Sparbankens aktiefonder har mätts igen

Klimatförändringen är en av de mest betydelsefulla faktorer som påverkar jordens välbefinnande. De risker som beror på klimatförändringen och den reglering som gäller miljön kan också ha betydande ekonomiska effekter särskilt inom vissa branscher eller i fråga om geografiskt läge. 

Sparbankernas Kapitalförvaltning har förbundit sig till ansvarsfulla investeringar och beaktar således i sin verksamhet också den klimatpåverkan målföretagens verksamhet har. Vi strävar efter att rikta våra investeringar till sådana företag som i sin verksamhet beaktar miljövärden, hållbar utveckling och klimatet. Vi uppmuntrar målföretagen att rapportera sina växthusgasutsläpp och sina åtgärder för att bromsa klimatförändringen.  

Som en del av vår ansvarsfulla investeringsverksamhet använder vi ett nyckeltal för klimatavtrycket för att bedöma fondernas koldioxidrisk. Vårt mål är att öka transparensen i fondernas miljöpåverkan och koldioxidrisk. Koldioxidintensitetstalet räknas varje halvår för de av Sparbankens aktiefonder som har direkta aktieplaceringar. 

Sp-Fondbolag Ab som ansvarar för Sparbankens fonder anslöt sig i juni 2018 till CDP:s (tid. Carbon Disclosure Project) investerarundertecknare i klimatförändrings-, vatten- och skogsinitiativ. CDP är en organisation som samlar företagsspecifik information bl.a. om bekämpningen av klimatförändringen, vattenkonsumtionen och utsläppen av växthusgaser.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu