Marknadskommentar: Uppgång och lugn på marknaden

Förra veckan dominerade inte Rysslands anfallskrig mot Ukraina helt och hållet marknadsutvecklingen, eftersom de europeiska aktierna steg på veckonivå och räntorna steg tydligt. Råvarumarknaden lugnade ner sig något, även om man till exempel kunde se enstaka toppar i priset på till exempel nickel.

Förra veckan dominerade inte Rysslands anfallskrig mot Ukraina helt och hållet marknadsutvecklingen, eftersom de europeiska aktierna steg på veckonivå och räntorna steg tydligt. Råvarumarknaden lugnade ner sig något, även om man till exempel kunde se enstaka toppar i priset på till exempel nickel.

Räntemarknaden var överväldigande förra veckan. I Europa steg Tysklands 10-åriga ränta med cirka 40 räntepunkter från måndag till fredag, från -0,10 % till> 0,30 %. Uppgången inleddes redan innan ECB:s möte på torsdagen och fick därifrån extra fart. Vid sitt möte var ECB bekymrad över kriget i Europa och dess inverkan på den ekonomiska utvecklingen, men detta återspeglades inte på något sätt i deras agerande. ECB är bekymrad över inflationen och kommer att agera i enlighet med detta genom att minska sina köpprogram snabbare än vad som meddelades i december. ECB förväntas nu höja inlåningsräntan flera gånger före årets slut, så att den då ligger nära noll. Under den senaste månaden har ECB:s förväntningar på inlåningsräntan fullgjort en hel cirkel och har nu återgått till dagarna före kriget. Terminskontrakten för tre månaders Euribor har under en vecka stigit med nästan 30 räntepunkter i avtalet för december 2022.

Under den kommande veckan höjer den amerikanska centralbanken sin styrränta för första gången i denna penningpolitiska cykel och senast gjordes detta i december 2018. Marknaden förväntar sig att Fed höjer styrräntan sju gånger till nära 2 % för innevarande år. Takten skulle vara så snabb att ett penningpolitiskt fel är mycket troligt. Om Fed skulle genomföra höjningarna i denna takt skulle den kunna bromsa den globala tillväxten så kraftigt att ECB:s egna åtgärder för att normalisera penningpolitiken inte skulle kunna överskrida en inlåningsränta på 0 procent.

Den inkommande veckan 14.3.2022-18.3.2022
Fed:s räntemöte, som avslutas på onsdag, är veckans huvudhändelse. Andra saker som är värda att notera är de extraordinära mötena i Bank of England.

 

Sparbankernas Kapitalförvaltning

En hurudan framtid önskar du dig? När du sparar långsiktigt, kan fluktuationerna på marknaden vända till en möjlighet. Sparbankens fonder förvaltas av erfarna och premierade professionella placerare. Boka tid till ett möte – per telefon, på kontoret, webben eller kontakta oss.


Skriven
Typ

Nyhet

Intressant just nu