Priset på råvaror orsakar kostnadstryck som är svåra att kontrollera

Förra veckan var rörelserna på räntemarknaden ganska stora. Den 10-åriga amerikanska räntan sjönk kraftigt efter att ha nått en nivå på nästan 3 %, men gick upp igen under slutet av veckan. I början av veckan genomförde Deutsche Bank en ränteanalys på marknaden, där man antog att USA:s centralbank skulle tvingas höja styrräntan avsevärt (med 5–6 %) för att begränsa inflationen. Analysen orsakade nedgång på aktiemarknaden.

I USA syftar räntehöjningarna till att kyla ner den heta arbetsmarknaden och sänka den rekordhöga inflationen. I Europa beror inflationstrycket till stor del på energipriserna, vilket gör det svårare att knäcka. Förra veckan överraskade Sveriges Riksbank många marknadsaktörer genom att höja sin styrränta med 25 räntepunkter. I Asien har inflationstrycket varit mindre uttalat. Detta är särskilt tydligt i yen-kursen. Yen har försvagars avsevärt jämfört med dollarn, eftersom Japans centralbank inte behöver försvara valutan och höja räntorna.

Svängningarna i råvarupriserna har varit rekordhög i år, vilket har orsakat problem för många företag. Snabbt stigande råvarukostnader orsakar ett svårhanterligt kostnadstryck, vilket återspeglas i företagens resultatrapporter. Helhetsbilden för resultatperioden har varit ganska bra när vi granskar siffrorna för första kvartalet. Analytiker har höjt den kvartalsvisa resultatprognosen i USA. De företag som hittills publicerat sina resultat har överträffat resultatprognoserna – nästan 80 % har uppnått bättre resultat än väntat. 

Den svaga utvecklingen på aktiemarknadenen påverkades också av oron över snabbare räntehöjningar, effekterna av kinesiska coronarestriktioner på pressade produktionskedjor, det utdragna kriget i Ukraina och energitillgången i Europa, och rapporter från ett fåtal stora teknikföretag (Amazon, Apple och Google/Alphabet) som visade sämre resultat än väntat.

Den inkommande veckan 2.5.2022 – 5.5.2022

Veckans viktigaste makropublikationer kommer från USA och är ISM och NFP (arbeten utanför jordbruk). På onsdag kommer marknadens uppmärksamhet att riktas mot den amerikanska centralbankens räntebeslut – marknadsförväntningen är en ökning med 50 punkter, även om det har talats i media om en 75-punkts ökning.

Skriven
Typ

Nyhet

Intressant just nu