Marknadskommentar: Det Europa vi känner har förändrats för alltid

I och med att Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina var den gångna veckan på marknaden nervös. I detta skede är det omöjligt att säga hur länge krisen kommer att fortsätta men den kommer i alla fall att lämna bestående spår.

I och med att Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina var den gångna veckan på marknaden nervös. I detta skede är det omöjligt att säga hur länge krisen kommer att fortsätta men den kommer i alla fall att lämna bestående spår. Genom att attackera ett suveränt grannland har Ryssland uteslutit sig från det internationella samfundet och det är svårt att se vilka åtgärder som skulle göra det möjligt för landet att återvända till det. Europa som vi känner det har förändrats för alltid.

Den europeiska ekonomiska modellen har till stor del baserats på lättillgänglig och billig rysk olja och gas. Dessa kranar håller nu på att stängas och européerna måste bygga upp sin energimodell på nytt. Troligtvis kommer detta att innebära mer förnybar energi, en renässans inom kärnkraft och import av flytande naturgas från längre bort. Även försvarsutgifterna kommer att öka. Dessa båda kräver stora offentliga investeringar, vilket ökar underskotten.

ECB befinner sig i en svår situation. Inflationen är redan hög, och kriget kommer säkerligen inte att hjälpa att sänka den. Samtidigt är ECB bekymrad över staternas skuldtålighet i takt med att underskotten oundvikligen ökar. En avtagande tillväxt och en högre inflation låter inte som en trevlig kombination.

Rysslands militära operationer har förenat Europa och upplösningsutvecklingen som bubblat under ytan kommer att upphöra. EU är ett organ som inrättats framför allt för att upprätthålla freden och det verkar återigen som att den lyckas med denna uppgift. Låt oss hoppas att denna utveckling kommer att fortsätta och att vi kommer att få en europeisk politik som i större utsträckning stöder det kollektiva intresset i framtiden

Under den inkommande veckan 28.2.2022–6.3.2022 kommer de militära operationerna och deras framsteg att avgöra riktningen på marknaden på kort sikt. Vi anser att osäkerheten kommer att kvarstå under längre tid, eftersom det inte finns någon omedelbar lösning på krisen. Detta skulle kräva en rysk reträtt, men det verkar osannolikt.

 

Sparbankernas Kapitalförvaltning

En hurudan framtid önskar du dig? När du sparar långsiktigt, kan fluktuationerna på marknaden vända till en möjlighet. Sparbankens fonder förvaltas av erfarna och premierade professionella placerare. Boka tid till ett möte – per telefon, på kontoret, webben eller kontakta oss.

Skriven
Typ

Nyhet

Intressant just nu