Spänning inför vad som händer efter en lugn vecka

Den senaste veckan var relativt lugn på marknaden jämfört med de senaste rörelserna. Globalt sett skilde sig aktieavkastningen i euro åt på båda sidor om nollan, och de inhemska aktierna ökade mer än de europeiska. Det var en oroväckande ränteutveckling i USA när de korta räntorna steg över de långa räntorna.

Den senaste veckan var relativt lugn på marknaden jämfört med de senaste rörelserna. Globalt sett skilde sig aktieavkastningen i euro åt på båda sidor om nollan, och de inhemska aktierna ökade mer än de europeiska. Det var en oroväckande ränteutveckling i USA när de korta räntorna steg över de långa räntorna. Kreditriskpremierna minskade något, volatiliteten minskade och ökningen av råvarupriserna verkar ha avstannat, åtminstone tillfälligt. Rysslands aggressionskrig i Ukraina dominerar fortfarande rubrikerna. Nolltoleransen mot coronavirus i Kina som pågår för tredje året är en källa till oro för produktionskedjorna.

Nu när det ryska aggressionskriget verkar bli mer av ett ställningskrig, börjar marknadens uppmärksamhet sakta övergå till andra frågor. Även om den materiella förstörelsen och det mänskliga lidandet fortfarande är påtagliga, skakar utvecklingen på krigsfronten eller i fredssamtalen inte längre marknaden på samma sätt som för en månad sedan. Sanktionerna mot Ryssland kommer inte att hävas på länge, och det mörka krigsmolnet ovanför ekonomin kommer att blekna långsamt även om ett eldupphör ägde rum i dag.

Veckans kanske mest oroande nyhet med tanke på marknaden kom från USA, där räntan på en statsobligation som förfaller om två år var högre än räntan på en statsobligation som förfaller om tio år. Historiskt sett har inversionen av räntekurvan varit en ganska tillförlitlig indikator på konjunkturnedgångar vilken förutspår en konjunkturnedgång under de kommande 6–24 månaderna. Denna ränteförändring är ett resultat av Fed:s penningpolitik som har ansetts styra korträntorna. Nu höjer alltså den strama penningpolitiken de korta räntorna mer än de långa räntorna som har bedömts vara mer i linje med den ekonomiska tillväxten och inflationsförväntningarna.

Även om det i början av året fanns röster i Kina som tydde på att nolltoleransen mot coronavirus gradvis var på väg att upphöra, har Kinas reaktion på den smittovåg som orsakats av omikronvarianten och som nu väntar landet varit allt annat än det. Nästan hela landet är föremål för någon form av restriktioner. Den mest oroande aspekten med tanke på landets ekonomi är dock att det finns ett stort antal infektioner i landets affärscentrum Shanghai, vars 25 miljoner invånare praktiskt taget är i ”lockdown” och har tvingats till coronatester. Effekterna av denna nedstängning på de globala produktionskedjorna följs med oro runt om i världen.

Den inkommande veckan 4.–10.4.2022

Den kommande veckans makroutbud kommer att fokuseras på USA, där det kommer att publiceras information om industrins orderingång samt bolåneansökningar.

 

Sparbankernas Kapitalförvaltning

En hurudan framtid önskar du dig? När du sparar långsiktigt, kan fluktuationerna på marknaden vända till en möjlighet. Sparbankens fonder förvaltas av erfarna och premierade professionella placerare. Boka tid till ett möte – per telefon, på kontoret, webben eller kontakta oss.

Skriven
Typ

Nyhet

Intressant just nu