Fonden Sparbanken Småföretag bland de tre bästa i Morningstar Awards

Sparbankens Sp-Fondbolags fond Sparbanken Småföretag är nådde än en gång topp tre i analysbolaget Morningstars Awards-nominering i serien finländska aktier.

Analysbolaget Morningstar har än en gång rangordnat Finlands bästa finländska aktier i den årliga Awards-prisutdelningen. Sp-Fondbolags fond Sparbanken Småföretag var även i år bland de tre bästa i serien finländska aktier.

”Det är härligt att vara bland de tre bästa. Det är ett bevis på vårt långsiktiga arbete i en utmanande marknadsmiljö. Vår verksamhet fokuserar på oberoende analyser, djupgående överväganden av ansvarsfaktorer och ett djärvt förhållningssätt till de valda investeringsmålen. Vi kommer även framöver att satsa på långsiktigt arbete för att främja våra kunders ekonomiska välfärd”, säger Petteri Vaarnanen, verkställande direktör för Sp-Fondbolag och direktör för Sparbanksgruppens kapitalförvaltning.

Kandidaterna till Morningstar Award är fonder som är tillgängliga för privata placerare i Finland. De bästa i fondkategorierna har uppnått de högsta poängen i kvantitativa uppskattningar, som väger en, tre och fem års avkastning samt tre och fem års risk.

Framgångsrik portföljförvaltning år efter år

Aktieportföljförvaltaren Olli Tuuri har lotsat fonden Sparbanken Småföretag sedan den grundades år 2011. Tuuri sammanfattar fondens framgång med placeringsfilosofi, långsiktighet och teamarbete. Sparbanken Småföretag var bland de tre bästa även i fjol.

”Det var trevligt att fonden blev nominerad igen. Det är ett erkännande för det framgångsrika och högkvalitativa arbete som pågått länge. Fondens 10-åriga historia innehåller ett stort antal goda placeringsbeslut, men också några beslut som vi har lärt oss mycket av. I vårt portföljförvaltningsteam förenas mångsidig kompetens, lång erfarenhet inom branschen, analytisk kunskap och ingående kännedom om placeringsmarknaden”, berättar Olli Tuuri, portföljförvaltare för fonden Sparbanken Småföretag.

En del av kärnan i Sparbanksgruppens Sp-Fondbolag är viljan att vara en långvarig ekonomisk partner för kunden och att agera långsiktigt till förmån för de finländska spararna.

”Placerare bör alltid komma ihåg att sparande och placeringar ska göras på lång sikt och att det under osäkra tider som dessa även kräver tålamod. Vi har upplevt olika slags månader, men vi har visat att vår placeringsstrategi fungerar bra i en snabbt föränderlig marknadsmiljö. Ur placerarens synvinkel är det viktigaste att placeraren kan lita på att hans eller hennes medel sköts på ett bra sätt i Sparbanken och Sparbankernas kapitalförvaltning”, säger Vaarnanen.

Bland de nominerade i serien finländska aktier i Morningstar Awards fanns denna gång två av Sp-Fondbolags fonder, då även fonden POP Småföretag var med bland de tre bästa. Även POP Småföretag lotsas framgångsrikt av Olli Tuuri.

 

Är du intresserad av fondsparande eller vill du höra mer om hur du kan öka dina tillgångar? Kontakta oss eller boka tid.

Sparbankernas kapitalförvaltning erbjuder aktiv kapitalförvaltning med beaktande av individuella behov till privatpersoner, företag och institutioner. Vi är en ansvarsfull och helt inhemsk aktör. Vår verksamhetsprincip är ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder.

Skriven
Typ

Nyhet

Intressant just nu